Download Alle til idræt gratis

Download Alle til idræt gratis

ALLE TIL IDRÆT er en undervisningsvejledning, der giver redskaber til inklusion af børn med særlige behov i folkeskolen i idræt. Bogen indeholder forslag til idrætsundervisningen og eksempler på aktiviteter til et helt skoleår fra 1.-9. klasse med tilpasninger til elever med forskellige funktionsnedsættelser. Du kan hente bogen gratis som pdf eller købe den i vores bogsalg.

Tryllefanger, bulldog og parkour. Det er bare nogle af de mange aktiviteter og lege til idræt, du får inspiration til i ALLE TIL IDRÆT.

Bogen tager afsæt i Folkeskolens Formålsparagraf, Fælles Mål for idræt og fagformålet og præsenterer, hvordan man kan skabe inkluderende undervisning i idrætsfaget fra planlægningens begyndelse til udførelsen og evalueringen af aktiviteterne.

ALLE TIL IDRÆT giver samtidig teoretisk baggrundsviden, som kan inspirere til at udfolde den inkluderende tænkning, så den kan bidrage positivt til skolens kultur.

Idræt styrker fagligt og socialt

Udgivelsen henvender sig til lærere, pædagoger, terapeuter, studerende og undervisere på uddannelser samt til pædagoger i daginstitutioner og frivillige i foreninger.

Den giver både indblik i forskellige former for handicap og præsenterer forslag til aktiviteter, der tager højde for elever med sensoriske, fysiske og kognitive handicap.

Tine Soulié, medforfatter og konsulent hos Videnscenter om handicap, siger:

– Elever går glip af meget, både fagligt og socialt, hvis de sjældent eller aldrig er en del af idrætsundervisningen.

– Særligt børn med funktionsnedsættelse har i høj grad brug for at styrke kroppen og få udfordret deres svagere sider, hvis de også senere i voksenlivet skal blive så selvhjulpne som muligt.

ALLE TIL IDRÆT indeholder eksempler på aktiviteter til et helt skoleår fra 1. – 9. klasse med tilpasninger til elever med forskellige typer af handicap.