Heidi Gabriel

Heidi er projektleder på projektet Bevægelse for alle. Projektet henvender sig til folkeskoler og handler om inklusion og bevægelse for alle. Heidi har en kandidat i pædagogisk psykologi og har arbejdet i og med projekter henvendt til folkeskolen.