Janina Gaarde Rasmussen

Janina arbejder tværgående med indsamling og formidling af viden om handicap og deltagelse, og har desuden særligt fokus på uddannelsesområdet. Janina er Cand.pæd. i pædagogisk antropologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet og socialpædagog og har mange års erfaring med vidensudvikling og formidling på handicapområdet.