Karla Borup Jonsen

Karla er konsulent og arbejder på områderne aktiv deltagelse i skolen, friluftsliv og bevægelse. Yderligere arbejder hun projektorienteret med fokus på inklusion og udvikling af bevægelsesaktiviteter på projekterne Bevægelse for alle og Cykling for alle. Karla har en kandidat i humanistisk- samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab på Københavns Universitet.