Mads Brix Baulund

Mads er konsulent og arbejder med områderne aktiv fritid, bevægelse og deltagelse i foreningslivet. Han har i flere år arbejdet på frivillig basis med aktiv deltagelse for mennesker med handicap i bl.a. forenings- og idrætsregi. Han har en kandidat i sundhedsfremme og journalistik.