Video: Betydningsfulde oplevelser

Mie Maar Andersen, konsulent i Videnscenter om handicap, fortæller her om hendes Ph.d, der handler om betydningsfulde oplevelser og udviklingsprocesser for unge og voksne med cerebral parese gennem tilpassede bevægelsesindsatser.

Hun fortæller blandt andet om den vigtige betydning af fællesskabet, og om hvordan resultaterne i hendes Ph.d viser, at det at presse sig selv igennem bevægelsesaktiviteter kan skabe grobund for udvikling.