Gratis materiale skal klæde idrætslærere på til inklusion

Der er hjælp at hente for idrætslærere, der savner viden om og inspiration til at inkludere elever med særlige behov i idrætsundervisningen. Gratis materiale giver konkrete redskaber til at skabe undervisning, hvor alle kan være med.

”Alle børn med i idrætsfaget” er et projekt, som gennem simple vejledninger og fysiske hjælpemidler giver idrætslærere redskaber til at inkludere elever med særlige behov i undervisningen.

Baggrunden for projektet er, at mange børn med særlige behov fritages fra idrætsundervisningen. Materialet er en hjælpende hånd til de lærere og idrætsfagteams, som savner viden om, hvordan man inkluderer alle børn i undervisningen.

”Det er vigtigt, at børn og unge får mulighed for at deltage i undervisning, bevægelsesfællesskaber og afgangsprøven i idræt. Det er en rettighed, og eleverne har krav på undervisning og deltagelse i fællesskabet. Men det er også vigtigt, fordi børn opnår vigtige sociale kompetencer igennem idrætten, og de lærer at agere i mangfoldige fællesskaber. Det vil komme dem til gavn hele livet,” siger Tine Soulié, konsulent hos Videnscenter om handicap.

Projektet er blevet til i samarbejde mellem Dansk Skoleidræt, Videnscenter om handicap, Parasport Danmark, Byskovskolen afd. Asgård og Rævebakkeskolen. Projektet er støttet af Undervisningsministeriet.

Målgruppen af elever er bred, og materialet imødekommer derfor flere forskellige særlige behov som f.eks. syns- eller hørevanskeligheder, bevægelsesvanskeligheder, ADHD eller autismespektrumforstyrrelser.

Materialet er sammensat, så det afspejler de udfordringer, som idrætslærerne oplever i deres hverdag. Alt materialet er gratis, og du kan gå på opdagelse i det her.