Litteraturliste

Vi har her samlet noget af den allerbedste, aktuelle litteratur om beskæftigelse og mennesker med handicap. Du kan altid henvende dig til os for mere viden om litteratur.

Litteratur

Handicap og beskæftigelse 2021

VIVE, Mona Larsen, Vibeke Jakobsen og Christian Højgaard Mikkelsen, 2022.

Læs mere om undersøgelsen

Rapporten kortlægger beskæftigelsessituationen og -udviklingen blandt personer med handicap. I rapporten kan du få indblik i en række centrale beskæftigelsespolitiske indikatorer af betydning for beskæftigelsessituationen for denne gruppe.

LÆS MERE

Mennesker med handicap – Hverdagsliv og levevilkår 2020

VIVE, Anna Amilon, Stine Vernstrøm Østergaard og Rikke Fuglsang Olsen, 2021

Læs mere om undersøgelsen

Rapporten baserer sig primært på spørgeskemaundersøgelsen ”SHILD – Survey of Health, Impairment and Living conditions in Denmark”, gennemført i 2012, 2016 og 2020, og belyser levevilkårene blandt mennesker med handicap samt udviklingen fra 2012 til 2020. Her får du indblik i mennesker med handicaps familieliv, uddannelse, beskæftigelse, livskvalitet mv.

LÆS MERE

Handicap og beskæftigelse – Fra barrierer til broer

Forskningscenter for handicap og beskæftigelse(FHB), Thomas Bredgaard, Finn Amby, Helle Holt og Frederik Thuesen (red), 2020.

Læs mere og køb bogen her

I denne bog samler FHB den eksisterende viden om handicap og beskæftigelse og præsenteres nye forskningsresultater om barrierer og broer på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Bogen giver ny indsigt i årsagerne til, at mennesker med handicap er underrepræsenterede på arbejdsmarkedet og forslag til, hvordan flere mennesker med handicap kan blive en del af arbejdsfællesskabet.

Se videoforedrag om bogens hovedpointer
LÆS MERE

Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet - en litteraturgennemgang

Forskningscenter for handicap og beskæftigelse (FHB), Thomas Bredgaard & Ditte Shamshiri-Petersen, 2018.

Download litteraturgennemgangen

Som første led i et større forskningsprojekt om personer med bevægelseshandicap og arbejdsmarkedet er der gennemført en litteraturgennemgang, hvor der primært er fokus på den danske litteratur. Formålet er dels at undersøge, hvilke forhold der hæmmer og fremmer arbejdsmarkedsintegrationen af gruppen, dels at anvise hvor der er behov for ny viden og undersøgelser omkring personer med handicap og arbejdsmarkedet.

LÆS MERE

Målgruppen der forsvandt - En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse

Finn Amby, 2015, Frydenlund Academic

Download afhandlingen

Temaet for ph.d.-afhandlingen er handicapområdets placering i dansk beskæftigelsespolitik. Den undersøger bl.a. muligheder og forhindringer for, at arbejdsløse med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse, herunder hvilken rolle jobcentre og virksomheder spiller.

LÆS MERE

Fjern barriererne - En undersøgelse af barrierer for inklusion af mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet

Dansk Handicap Forbund, 2018.

Læs mere om undersøgelsen

Formålet med rapporten er at skabe tilstrækkelig viden og data til at afdække og fjerne barrierer for inklusion af mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet. I rapporten skitseres løsningsmuligheder og anbefalinger, der kan fjerne de identificerede barrierer.

LÆS MERE
Portrætbillede af Rasmus Duus

Rasmus Duus

Udviklingsleder og konsulent

51 86 82 00