Litteraturliste

Vi har her samlet noget af den allerbedste, aktuelle litteratur om uddannelse og unge med handicap. Du kan altid henvende dig til os for mere viden om litteratur.

Litteratur

Bedre vilkår for studerende med funktionsnedsættelser - Afrapportering fra Arbejdsgruppen for studerende med funktionsnedsættelser

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, 2022

Læs mere om undersøgelsen

En uafhængig arbejdsgruppe under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen præsenterer en databaseret kortlægning og fælles erfaringsopsamling, som identificerer udfordringer og initiativforslag ift. at skabe øget lighed for mennesker med handicap på videregående uddannelser.

LÆS MERE

Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne. Hovedrapport.

Danmarks Evalueringsinstitut, 2021

Læs mere om evalueringen

Denne særudgave af MOV:E handler om projektet Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen. Projektet har til formål at sikre alle elevers deltagelse i grundskolens idrætsundervisning og til prøven i idræt

LÆS MERE

Ligebehandling af elever med handicap på erhvervsskoler

Institut for Menneskerettigheder, 2020

Læs mere om undersøgelsen

Vejledningen har til formål at inspirere idrætslærere til den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen, der skal understøtte, at elever med synsnedsættelse kan deltage aktivt i undervisningen og have de bedste forudsætninger for at aflægge prøve som afslutning af 9. klasse.

Læs mere og køb bogen her
LÆS MERE

Nødvendigt for nogle, godt for alle - en undersøgelse af vilkår for studerende med funktionsnedsættelser på lange og mellemlange videregående uddannelse

Tænketanken Perspektiv, 2019

Læs mere om undersøgelsen

Undersøgelsen viser, hvordan unge med handicap på mellemlange- og lange videregående uddannelser oplever at være studerende, og den bygger på såvel en spørgeskemaundersøgelse samt interviews.

LÆS MERE

STU Benchmarkanalyse

Epinion, 2019

Læs mere om analysen

Denne analyse har fokus på kommunernes arbejde med at fastholde elever på STU og understøtte, at de kommer godt videre. I tillæg til analysen er der desuden udarbejdet et best practice katalog.

LÆS MERE

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med funktionsnedsættelser

VIVE, 2020

Læs mere om undersøgelsen

Rapporten har fokus på at udvikle en metode til at afgrænse grupper af børn og unge med funktionsnedsættelser og følge deres uddannelsesresultater og –mønstre, herunder overgang til ungdomsuddannelse. Rapporten bygger bl.a. på en registerbaseret undersøgelse.

LÆS MERE

Ungdomsuddannelser – Skal være for alle

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), 2020

Læs mere om undersøgelsen

Undersøgelsen viser, hvordan unge med handicap oplever livet på ungdomsuddannelser. Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt unge med handicap.

LÆS MERE

Unge med diagnoser har svær start på uddannelseslivet

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2021

Læs mere om analysen

Analysen viser med udgangspunkt i registerdata sammenhænge mellem diagnoser, og hvordan man klarer sig i forhold til at opnå en uddannelse.

LÆS MERE

Vidensafdækning overgange ifm. ungdomsuddannelser for unge med handicap

Pluss Leadership, Realize og VIA University, 2020

Læs mere om undersøgelsen

Undersøgelsen identificerer fem kerneelementer, der er centrale ift. at give støtte til unge med handicap i overgangen til ungdomsuddannelser, på baggrund af et litteraturstudie og en praksisafdækning.

LÆS MERE

Tag kontakt

Tag kontakt til vores videns- og analysekonsulent, hvis du har spørgsmål, har brug for vejledning eller gerne vil samarbejde om et projekt

Portrætbillede af Janina Gaarde Rasmussen

Janina Gaarde Rasmussen

Videns- og analysekonsulent

(+45) 92 82 50 97