Skolenetværk

Begrebet Tilpasset Idræt og Bevægelse er en dansk udgave af Adapted Physical Activity (APA), som primært er udviklet i det amerikanske samfund. Der er meget litteratur, der tager afsæt i APA-begrebet, ligesom international forskning på området findes og publiceres under dette begreb. Derfor beskrives APA her selvstændigt.

Adapted Physical Activity er et international paraplybegreb, hvor formålet er, at den enkelte opnår selvaktualisering gennem fysisk aktivitet med udgangspunkt i de forudsætninger, personen har. Hvis de rette forhold er til stede, kan den enkelte person med funktionsnedsættelse opnå følelsen af empowerment. Resultatet af APA bliver således en aktiv, sundhedsfremmende livsstil for alle aldersgrupper gennem hele livet.

Man kan kalde det et koncept, der dækker over et bredt felt af bevægelsesaktiviteter: Den primære træning i den akutte situation i sygesengen, mere helhedsorienterede bevægelsesaktiviteter senere i rehabiliteringsforløbet, den pædagogiske idræt, hvor såvel sociale som kognitive aspekter inddrages, idræt i fritiden og den paralympiske og professionelle sport.

Det centrale i konceptet er det fokus, der er på udvikling af færdigheder, samtidig med at empowermentstrategier viser vej mod selvrealisering forstået som deltagelse og en høj grad af livskvalitet.

Tilbage til liste

Kommende arrangement i netværket

Veteraner i kano.

Titel på arrangement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Læs mere

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

20.10.2022 Kl. 09.00 - 13.00 2.500 kr. Undervisere og pædagoger
play-icon

Jeg vil ikke kunne undvære mit netværk

Skolen fungerer som et vigtigt socialt mødested og er dermed en vigtig ramme for inklusion. Ikke mindst deltagelse i idræt, leg og bevægelsesaktiviteter har stor betydning for, om eleverne trives, og om de føler sig inkluderede i fællesskabet – om de føler sig som nogen, der hører til. For det er her, med kroppen og sanserne i spil, at mange børn oplever de sociale relationer allerstærkest.