Konsulent og seniorforsker Anne-Merete Kissow går på pension

NYHED
Anne Merete Kissow Portræt Med Baggrund

Anne-Merete Kissow har igennem de sidste mange år været en stor kapacitet inden for rehabilitering med særligt fokus på krop, bevægelse og deltagelse for mennesker med handicap. Hun har deltaget i forskningsprojekter, bidraget til vigtige udgivelser, indgået i netværk og holdt oplæg for interessenter på området. Siden 2001 har hun arbejdet som konsulent i Videnscenter om handicap, og med årsskiftet går hun på pension.

Anne-Merete har igennem årene medvirket i en række vigtige forskningsprojekter, som har været med til at ændre forståelsen af begreber som rehabilitering og deltagelse. Det gælder f.eks. Bevægelseseksperimentariet, som har sat fokus på, hvordan mennesker med og uden handicap kan indgå i fælles bevægelsesaktiviteter. Og det gælder projektet ”Når bevægelse bevæger” om Team Tvilling, som viser, at mennesker med svære bevægelseshandicap kan have både fysiologisk og mental glæde af at indgå i partnerskaber, hvor de bliver bevæget af andre.

Anne-Merete har også været med til at udvikle og definere en række begreber som uderehabilitering, hvor man tænker naturen ind i rehabiliteringsprocesser, og tilpasset idræt og bevægelse. Gennem sin Ph.d.-afhandling fra 2013 viste hun desuden, at deltagelse skaber deltagelse – altså at mennesker med handicap, som er bevægelsesaktive, har større sandsynlighed for også at indgå i andre fællesskaber i samfundet, f.eks. på arbejdsmarkedet.

Gennem mange år har Anne-Merete Kissow bidraget med sin viden til bøger og andre udgivelser inden for rehabilitering og deltagelse. Inden for de seneste år kan nævnes Rehabilitering ude, Barn og unge med funsjonsnedsettelse og Sociologi og rehabilitering. Hun har desuden været frontløber på at styrke nordisk samarbejde og videndeling på rehabiliterings- og fritidsområdet, blandt andet som tovholder på det nordiske netværk Aktiv fritid for alle og gennem sit samarbejde med Valnesfjord Helsesportssenter, hvor Anne-Merete i en årrække var deltidsansat ved siden af sit arbejde i videnscentret.

Anne-Merete har med sin forskning sat et særligt aftryk på områderne rehabilitering, deltagelse og betydningen af at indgå i fællesskaber. Efter næsten 20 år i Videnscenter om handicap går hun den 31. december på pension.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.