Nye ansigter i videnscentret

NYHED
Fælles portrætbilleder af Janina Gaarde Rasmussen og Lærke Falstaff.

Byd velkommen til to nye ansigter i Videnscenter om handicap. Til højre er den nye analyse- og videnskonsulent Janina Gaarde Rasmussen og til venstre ses projektleder for ‘Natur for alle’ Lærke Falstaff.

I juni er der startet to nye medarbejdere i Videnscenter om handicap. Det drejer sig om Janina Gaarde Rasmussen, der er startet i en nyoprettet stilling som analyse- og videnskonsulent i videnscentret og Lærke Falstaff, som skal arbejde som projektleder på et helt nyt projekt om kortlægning af tilgængelig natur.

Ny analyse- og videnskonsulent i videnscentret

Janina Gaarde Rasmussen er startet som analyse- og videnskonsulent i Videnscenter om handicap, hvor hun skal arbejde med indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

Janina skal blandt være med til at styrke vidensgrundlaget på videnscentrets arbejdsområder, hvilket skal bidrage til at endnu flere mennesker med funktionsnedsættelser kan få en meningsfuld hverdag med uddannelse, arbejde, fritidsliv og fællesskaber.

Janina er Cand.pæd. i pædagogisk antropologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet og socialpædagog. Hun kommer fra en stilling som specialkonsulent i Socialstyrelsen, hvor hun har arbejdet med vidensudvikling og formidling på handicapområdet gennem mange år.

Om den kommende ansættelse i videnscentret siger Janina:

– Jeg glæder mig meget til at bidrage til videnscenterets arbejde med at indsamle, udvikle og formidle brugbar og relevant viden, der kan være med til at give overblik og skabe grundlag for, at mennesker med handicap reelt kan deltage i samfundets fællesskaber.

 

Ny projektleder skal arbejde med at kortlægge tilgængelig natur for alle

Det nye projekt “Natur for alle” har til formål at udvikle en tilgængelighedsmærkning samt at kortlægge og formidle, hvor i Danmark, naturen er tilgængelig for mennesker med handicap. Målet er, at flere mennesker med funktionsnedsættelser kommer ud i naturen og får del i alle de gavnlige effekter, udelivet har.

Det bliver videnscentrets nye projektleder, Lærke Falstaff, der skal løfte opgaven med at gennemføre projektet, som er støttet af Friluftsrådet og AAGE V. JENSEN NATURFOND, og løber over de næste tre år. Vigtige samarbejdspartnere i projektet er desuden Danske Handicaporganisationer og Sammenslutningen af Unge med Handicap.

Lærke har en kandidat i Landskabsforvaltning fra Københavns Universitet, med speciale i forvaltning af friluftsliv i de danske nationalparker. Hun kommer fra en stilling i Lejre Kommune, hvor hun især har arbejdet med friluftsliv, offentlighedens adgang til naturen, naturforvaltning og naturformidling.

Om den nye ansættelse i videnscentret siger Lærke:

– Jeg glæder mig til, i samarbejde med projektets aktører, at få kortlagt alle de muligheder for naturoplevelser der allerede eksisterer, og som mange kan have stor gavn af. Jeg håber, projekt ”Natur for alle” kan medvirke til at udbrede viden om, hvordan man sikrer tilgængelighed for alle, så naturen i Danmark i fremtiden bliver mere tilgængelig for alle.