Nye medarbejdere i videnscentret

NYHED
Fællesportræt af Michael Luther Madssen og Anne.

Byd velkommen til Videnscenter om handicaps to nye medarbejdere: Anna Kirstine Kjær Larsen (tv.) og Michael Hougaard Luther Madsen (th.)

I august er der startet to nye medarbejdere i Videnscenter om handicap. Det drejer sig om Michael Hougaard Luther Madsen, der bliver konsulent på veteran-projektet ”På vej til en bedre hverdag”, og Anna Kirstine Kjær Larsen, der starter som konsulent på beskæftigelsesområdet.

Ny konsulent skal arbejde med veteraner i Syddanmark

Michael Hougaard Luther Madsen skal være konsulent på projektet ”På vej til en bedre hverdag”, som er et projekt for veteraner med PTSD. Michael har base i Kolding, hvorfra han kommer til at besøge veteraner i hele Syddanmark.

Michael har en professionsbachelor som Pædagog fra Kolding Pædagogseminarium, og har tidligere arbejdet med specialpædagogiske bo-selv tilbud for unge og som Socialkonsulent i Den Sociale Udviklingsfond. Han kommer fra en stilling som Virksomhedskonsulent i Vejle Jobcenter, hvor han også var nøgleperson for jobcentrets veteranindsats.

Ny konsulent på arbejdslivs- og beskæftigelsesområdet

Anna Kirstine Kjær Larsen som konsulent og kommer til at arbejde med projekter inden for arbejdsliv og beskæftigelse for personer med handicap. Hun kommer især til at have fokus på beskæftigelse for personer, der bliver diagnosticeret med psykisk handicap i voksenlivet.

Anna har en kandidat i sociologi fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet med brugerinddragelse og politiske spørgsmål om alt fra seksuelle rettigheder og mangfoldige kroppe til social ulighed og psykisk sygdom. Hun kommer fra en stilling som konsulent i Danske Patienter og ViBIS – Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet.