Organisationer går sammen om at udvikle videnscenter om handicap

NYHED
Samarbejdsaftale underskrives af Ole Petersson, Thorkild Olesen og Jens Boe Nielsen.

Samarbejdet betyder, at Handicapidrættens Videnscenter udvikles til at dække et bredere område end hidtil, og at centret nu skifter navn til Videnscenter om handicap.

Danske Handicaporganisationer, Parasport Danmark og Handicapidrættens Videnscenter vil samarbejde om at styrke opsamling og formidling af viden på handicapområdet. Det er nødvendigt, fordi flere og flere opgaver udlægges til kommuner, som ikke har den specialiserede viden, der er brug for.

Samarbejdet indebærer, at Handicapidrættens Videnscenter udvikles til at dække et bredere område end hidtil, og at centret pr. 2. april 2019 skifter navn til Videnscenter om handicap.

Sammen om vidensdeling

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, giver følgende begrundelse for initiativet:

– Viden om handicap er afgørende for, at man som borger med handicap kan få den indsats, der er behov for. Selvfølgelig skal indsatsen være individuel, men det skal ske på et grundlag af viden. Handicap-organisationerne er nødt til at gøre noget, for ellers fortsætter det tab af viden, vi har set over en årrække. Det er det, Danske Handicaporganisationer og Parasporten nu vil arbejde sammen om og gennem Videnscenter om handicap give et bidrag til.

John Petersson, formand for Parasport Danmark, siger:

– Vi har fra Parasport Danmark store forventninger til et udvidet samarbejde med Danske Handicaporganisationer om Videnscenter om handicap. Vores tilgang er idrættens betydning for adgang til uddannelse og beskæftigelse, men vi ser flere synergier ved samarbejdet. Vi kan sammen skabe endnu bedre muligheder for mennesker med handicap ved at vidensdele om vores forskellige kompetencer, erfaringer og kapaciteter.

Bygger bro til arbejdsmarkedet

Handicapidrættens Videnscenter er en selvejende institution, som har eksisteret siden 1995. Centret modtager driftsstøtte via lottoloven og satspuljen. Centret har 10 ansatte og har adresse i Handicap-organisationernes Hus i Tåstrup.

Samtidig med navneskiftet til Videnscenter om handicap er bestyrelsen blevet udvidet, så Parasport Danmark og Danske Handicaporganisationer nu har hver tre repræsentanter. Dertil kommer et kommunalt udpeget medlem og en særligt sagkyndig.

Formanden for videnscentrets bestyrelse Jens Boe Nielsen glæder sig over den nye aftale, som sikrer, at arbejdet i centret bliver udviklet og styrket:

– Handicapidrættens Videnscenter – nu Videnscenter om handicap – har gennem en lang række projekter og udviklingsarbejder vist, at deltagelse i fysisk aktivitet er en fremragende brobygger til arbejdsmarkedet. Det er mit håb, at videnscentret kan fortsætte denne udvikling og afdække endnu flere områder, som kan styrke handicappedes vej mod aktiv deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet.

Sif Holst, formand for God Adgang og nyt bestyrelsesmedlem i Videnscentret, ser også frem til samarbejdet:

– Vi har store forventninger til samarbejdet med Videnscenter om handicap. Der er brug for nye løsninger for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre. Det kræver ny viden og metodeudvikling, hvor Videnscenter om handicap kan spille en vigtig rolle.

Centerleder Kristian Jensen siger:

– Det brede samarbejde skal være med til at sikre kvaliteten og effekten af centrets indsats. I midten af 1990erne var der 15 landsdækkende videnscentre på handicapområdet, alle med en betydelig grad af brugerindflydelse. I dag er kun ét tilbage. Derfor giver det mening at samle kræfterne om dét.

– Der er enighed mellem parterne om, at videnscentret skal bevare sin uafhængighed, og at indsatsen skal bygge på faglighed. Det er vigtigt, at alle bliver behandlet lige – og behandlet ordentligt, siger centerlederen.

Fakta om Videnscenter om handicap

– Videnscentret blev stiftet i 1995 under navnet Handicapidrættens Videnscenter – nu Videnscenter om handicap.

– Centret er en selvejende institution, som modtager støtte fra Kulturministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

– Videnscentret stiller viden gratis til rådighed for kommuner, borgere, institutioner og andre, der har brug for det.