Projektmedarbejder til fritid og natur – projektstilling i Videnscenter om handicap

Vil du være med til at skabe bedre muligheder for at flere mennesker med handicap får adgang til og glæde af naturen? Vil du være en del af et team der arbejder for at styrke mulighederne for at børn, unge og voksne med handicap kan blive en del af fritidslivet? Vil du bidrage til at indsamle og sprede viden fra projekter på natur- og udeaktivitetsområdet? Har du lyst til at være en del af en lille arbejdsplads med gode muligheder for at udvikle ideer og formidle viden, som gør en forskel i praksis?

Jobbet

Dine opgaver vil tage afsæt i projektet ’Natur for alle’, som er under afslutning. Projektet kan du læse mere om her. Det er forventningen at dele af projektet fortsættes og skal bidrage til at nedbryde barrierer for at flere mennesker med handicap kan få gode naturoplevelser. Dertil skal du bidrage til projekter og indsatser på natur- og fritidsområdet. Det inkluderer blandt andet følgende opgaver:

 • Samarbejde med kommuner om at udbrede tilgængelige naturstier registeret i projekt: ’Natur for alle’ yderligere. Her med særligt fokus på at udbrede viden på tværs af kommunale forvaltninger.
 • Være kontaktperson for ca. 30 frivillige frontløbere, som er med til at lave aktiviteter i naturen for mennesker med handicap.
 • Bidrage til udviklingen af et fremadrettet projekt om tilgængelig natur i samarbejde med eksterne aktører.
 • Stå for en række opgaver i forbindelse med afslutning af det nuværende projekt:
  • 1-2 afslutningsarrangementer i efteråret sammen med eksterne samarbejdspartnere.
  • Samarbejde med evaluator om slutevaluering og viden til fortsat projekt.
  • Bidrage til fremtidige registrerings- og vejledningsopgaver i kommunerne.
 • Bidrage til evalueringsopgaver på natur- og friluftsområdet.

Du vil også blive en del af Videnscenter om handicaps arbejde for at styrke aktivt liv for mennesker med handicap mere bredt – primært på fritidsområdet. I din hverdag vil du således både arbejde med planlægning, udvikling og skriveopgaver bag skrivebordet, være i dialog med kollegaer samt ude og møde mennesker med handicap, organisationer og samarbejdspartnere på kommunalt og nationalt niveau. Altså rig mulighed for en afvekslende hverdag.

Dine kompetencer

 • Du har erfaring med natur- og friluftsliv. Det kan enten være fagligt eller dine egne erfaringer og interesse fra fritiden.
 • Erfaringer med handicapområdet er en fordel, men erfaringer med grupper i socialt udsatte positioner kan også være relevant.
 • Relevant akademisk uddannelse fx idræt, sociologi, naturformidling eller lignende.
 • Du erfaring med samarbejde med frivillige og har gode relationelle kompetencer.
 • Du har erfaringer med at planlægge og afholde aktiviteter og arrangementer.
 • Du er stærk i analyse og skriftlig formidling.
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med kvalitative og kvantitative metoder – evt. med evalueringserfaring. Du skal kunne gå nysgerrigt til projekter og samarbejdspartnere.
 • Du har gode formidlingsevner i skrift og tale samt et øje for, hvordan vi taler til projektets forskellige interessenter i kommuner, organisationer og bland målgruppen af mennesker med handicap.

Vi tilbyder

 • Foreløbigt en 1-årig stilling med gode muligheder for forlængelse. Der er rig mulighed for at dygtiggøre dig både som projektleder og fagligt på natur- og fritidsområdet.
 • Et stærkt arbejdsfællesskab med gode kollegaer, hvor du har meget stor indflydelse på din hverdag og masser af plads til, at dine ideer og erfaring kan komme i spil.
 • En lille arbejdsplads i et stort hus med mange forskellige organisationer samlet i verdens mest tilgængelige kontorhus. God fælles kantine og gratis træningslokale.
 • God mulighed for at tilrettelægge dit arbejde: hjemmearbejde, flextid, betalt frokostpause og afspadsering ved evt. overarbejde.
 • Arbejdssted lige ved Høje Taastrup station.
 • Løn og ansættelsesvilkår som følger Statens regler og satser.

Ansøgninger sendes til: post@videnomhandicap.dk. Skriv i emnefeltet: ”Ansøgning – natur og fritid”. Yderligere oplysninger: Direktør Dorte Nørregaard, tlf. 40 92 27 64.

Alle, der kan se sig selv i stillingen og vores forventninger til kompetencer, talent og erfaring er velkomne til at ansøge stillingen. Ansættelsen vil være på mellem 32-37 timer.

Ansøgningsfrist: 4. juni 2024 kl. 12.

Ansættelse: 1. august 2024 – ultimo juli 2025 (med gode muligheder for forlængelse).

Videnscenter om handicap er en selvejende institution, som udvikler, samler og formidler viden om aktivt liv for mennesker med handicap. I næsten 25 år har vi som neutral platform for viden på tværs af handicap, diagnoser og interesser arbejdet med, hvordan mennesker – uanset udfordringer – får mulighed for at deltage på lige fod med alle andre i fritiden, i skole/uddannelse og ikke mindst på arbejdsmarkedet. Centret har ca. 18 ansatte og er placeret i Handicaporganisationernes Hus lige ved Høje Taastrup station, men vores fokus er landsdækkende.

Læs mere om Videnscenter om handicap på vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn.