Reformkommissionens anbefalinger – fire nedslag der kan gøre en stor forskel for mennesker med særlige behov

NYHED

I går kom reformkommissionens anbefalinger til skole- og uddannelsesområdet. Der har allerede været fokus på 10. klasserne, men der er også andet der er værd at dykke ned i. Baseret på nyeste viden om udfordringerne for børn og unge med særlige behov i uddannelsessystemet, hæfter vi, hos Videnscenter om handicap, os især ved fire interessante forslag i udspillet.

  1. Det anbefales at implementere mini-pædagogisk-psykologiske vurderinger forud for den egentlige ’PPV’ af børn med særlige behov. Formålet er at kunne tilbyde handlingsorienteret hjælp og støtte så tidligt som muligt. Vi ved, at rigtigt mange børn med særlige behov ikke tids nok får den nødvendige hjælp og derfor ender med at isolere sig og/eller føle sig forkerte.
    Dette tiltag vil kunne forebygge skolevægring hos barnet og på sigt bidrage til en bedre forståelse og inklusionskultur i skolen.
  2. Det foreslås, at der for elever med faglige udfordringer, skal tilbydes små intensive undervisningsforløb og de lærere, der skal stå for forløbene, skal tilbydes den nødvendige kompetenceudvikling. Her advokerer vi for et særligt fokus på alsidige læringsformer (f.eks. kropslig og praktisk læring). Vi ved, at den traditionelle intensive undervisningsmetode kan betyde flere timer uden for den almindelige læreplan, hvilket kan føre til forskellige negative konsekvenser for elevernes udvikling.
  3. Ekstra SU-klip til studerende med handicap er afgørende for de mange unge, der har brug for længere tid til at tage en uddannelse. Vi ved fra undersøgelser på området, at dette vil gøre en stor forskel for at langt flere mennesker med handicap kan færdiggøre deres studie og få et godt arbejdsliv – uanset om det er på fuld-, del- eller flekstid.
  4. Evalueringen af tre-årige HF-klasser viser, at man i høj grad lykkes med at skabe bedre muligheder for en gruppe af elever, der ellers kan have det svært i uddannelsessystemet. Denne anbefaling er vigtig, fordi der er stort behov for disse klasser, men der i øjeblikket mangler finansiering.

Du kan læse hele listen her: https://www.altinget.dk/artikel/her-er-reformkommisionens-anbefalinger