Vi jubler: Arbejdet med at fremme aktivt liv og deltagelse kan fortsætte!

NYHED
Virtuel jubelscene.

Medarbejderne fra Videnscenter om handicap jubler over, at regeringen og forligspartierne har afsat penge til videreførelse af videncentrets arbejde indtil 2025.

Det er i dag meldt ud, at Videnscenter om handicap indgår i den aftale om udmøntning af reserven, som regeringen og forligspartierne er blevet enige om. Der afsættes i alt 17,4 mio. kr. til videreførelse af videnscentrets arbejde i perioden 2022-2025.

Vi er meget glade for at kunne fortsætte arbejdet for, at mennesker med handicap får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldfyldig deltagelse i samfundslivet. Vi glæder os til i de kommende tre år at nedbryde barrierer og skabe løsninger for at flere kan være med i fællesskaber i samfundet.

Fra Videnscenter om handicap skal der lyde et stort tak til forligsparterne. Der er fortsat meget at gøre for, at mennesker med handicap får bedre muligheder for at deltage i arbejdsfællesskaber, i skolen, på uddannelsesinstitutioner og i fritiden.