Videnscentrets informationsspecialist stopper efter 25 år

NYHED
Nina Holst Portræt Med Baggrund

Nina Holst var blandt de allerførste medarbejdere, som blev ansat i Videnscenter om handicap (dengang Handicapidrættens Videnscenter), da centret åbnede i 1995. Nina blev ansat til at opbygge videnscentrets bibliotek, og de sidste 25 år har hun sørget for, at centret i dag har Nordens største specialbibliotek på handicapområdet. Med udgangen af december stopper Nina i videnscentret.

Nina Holst er en af de medarbejdere, som allerflest kender. Som informationsspecialist og ansvarlig for biblioteket har hun svaret på mange henvendelser fra fagpersoner, studerende, forskere og mange andre, som har søgt efter viden på handicapområdet. Hun er derfor den, der har været i kontakt med flest brugere af videnscentret gennem tiden.

Nina har samtidig stået for at opbygge videnscentrets bibliotek fra bunden i løbet af de sidste 25 år, så det nu rummer viden inden for alle dele af handicapområdet – og som er tilgængelig for alle, som har brug for det. Biblioteket er samtidig grundlaget for den viden, centret hele tiden bygger videre på inden for deltagelse, bevægelse og aktivt liv med handicap. Nina har spillet en afgørende rolle med at indsamle, registrere og videregive viden om handicap og har altid modtaget lånere og rådsøgere med stor imødekommenhed.

Nina har været meget aktiv i at danne og drive et netværk af danske bibliotekarer og har derigennem sat fokus på viden om handicap hos andre biblioteker. Hendes tætte samarbejde med biblioteket på SDU i Odense har gjort viden om handicap meget lettere tilgængelig for studerende og fagpersoner i universitetets-regi.

Hun er samtidig meget anerkendt blandt vores nordiske samarbejdspartnere, som har gjort brug af hendes ekspertise, da biblioteket er det eneste af sin slags i Norden. Indadtil i videnscentret har det også været en uvurderlig ressource for fagkonsulenterne at have en dygtig informationsspecialist at sparre med.

Den store specialviden, som er opbygget over de sidste 25 år, gør Nina svær at erstatte, når hun nu skal videre i et nyt job. Men en stor del af hendes viden lever heldigvis videre i biblioteket, i videnscentrets udgivelser og hos centrets fagkonsulenter.