Videnscentrets konsulent udpeget til styregruppe og advisory board for projektet ”Fagene i bevægelse”

NYHED
Portrætbillede af Tine Soulié

Videnscentrets konsulent Tine Soulié er udvalgt til nyt advisory board.

Videnscenter om handicap er inviteret til at deltage i styregruppe og advisory board for initiativet ”Fagene i bevægelse”, som skal sikre at alle børn får 45 minutters daglig bevægelse i skolen. Det er videnscentrets konsulent Tine Soulié, som bliver en del af de to grupper.

Børne- og Undervisningsministeren har iværksat initiativet ”Fagene i bevægelse” med det formål at klæde lærerne bedre på til at benytte bevægelse som et didaktisk redskab i deres faglige undervisning. Det sker bl.a. gennem kompetenceudvikling og understøttelse af udviklingsprocesser lokalt på skoler og i kommuner. Derudover består projektet af en national vidensdelingsindsats, som skal skabe en styrket fortælling om bevægelse i skolen på emu.dk og fungere som en værktøjskasse for den enkelte lærer.

I forbindelse med initiativet nedsættes der et fagligt advisory board, som skal bidrage med faglig sparring og rådgivning, understøtte den nationale videndeling og mere generelt være et fagligt miljø, hvor der vidensdeles om nye tiltag og erfaringer med bevægelse i skolen.

Videnscentrets konsulent Tine Soulié er udvalgt til at være en del af advisory boardet, som også skal bidrage til oversigten over eksisterende inspirationsmateriale og værktøjer. Tine har arbejdet med området inklusion i bevægelse på skoleområdet i mange år, og er bl.a. medforfatter til bogen ”Alle til idræt”.

Udover at sidde i initiativets advisory board er Tine også blevet en del af projektets styregruppe. Formålet med projektstyregruppen er at sikre projektets faglige retning ved at bidrage med viden og erfaring på området.

Om ``Fagene i bevægelse``

”Fagene i bevægelse” er et initiativ, der skal medvirke til at sikre, at alle børn får 45 minutters daglig bevægelse i skolen. Initiativet har tre hovedspor:

1) Praksisnære kompetenceudviklingsforløb for lærerteams med ansvar for bevægelse,

2) Udviklingsforløb med forvaltning og skoleledelse, som skal skabe grobund for implementering og forankring af et kontinuerligt arbejde med bevægelse, og

3) National videndeling der skal skabe en ny og styrket fortælling og bevægelse på emu.dk og fungere som en værktøjskasse for den enkelte lærer.

Læs mere om "Fagene i bevægelse"