Michael Luther Madsen ved bål

Kan naturen bruges i arbejdet med at hjælpe veteraner med PTSD tilbage til en god hverdag?

– Ja, Naturen har de rette ingredienser for at veteranen kan komme i bedring. Den kan skabe rum for ro og tryghed, hvilket er altafgørende i arbejdet med veteranerne. Forklarer Michael Hougaard Luther Madsen, der ofte bruger naturen i sit arbejde som 360-graders konsulent i Videnscenter om handicaps veteranindsats ”På vej mod en god hverdag”.

Gennem en håndholdt indsats, hjælper Michael veteraner med svær PTSD i overgangen fra behandling i psykiatrien til en velfungerende hverdag.

Særligt bålet har en stor effekt på os mennesker. Vi kender alle det at falde i staver og bare os lade os hypnotisere af flammernes dans. Timelange ophold med bål eller traveture i de danske skove har vist sig at have stor effekt ift. at reparere nervesystemet.

– Sammen går vi ud i livet og genopdager noget af det tabte og vinder det tilbage. Genopdage at man kan noget og man har værdi. Troen på en selv styrkes, hvilket kan give mod til at gøre ting, som angsten har holdt tilbage. Med de små og store sejre og den tillidsfulde relation bygges selvværdet og livskvaliteten op i rette tempo, fortæller Michael og fortsætter:

– De veteraner, som jeg arbejder med, har ubalancer i nervesystemet, som kan give følgende konsekvenser: angst, vrede, mistillid til sig selv og omverdenen, skyld og skam, isolation, konstant i alarmberedskab, misbrug, dårlig søvn, kort lunte, svært ved relationer og et dårligt selvværd.

Det kan derfor være vanskeligt at indgå i sociale sammenhænge og at bryde isolationen. Det er så her Michael kommer ind i billedet.

– Med den tillidsfuld og bærende relation i fokus er det en fælles indsats mod accept, hvor vi med tålmodighed og ro, sammen arbejder for, at veteranen kan vende tilbage til en god hverdag. Afslutter Michael. Med tiden opdager man, at livet er det hele værd.

Portrætbillede af Michael Hougaard Luther Madsen

Michael Hougaard Luther Madsen

Konsulent

43 14 14 01