Rapport om deltagelsesbegrebet

RAPPORT

Begrebet deltagelse er centralt for Videnscenter om handicaps arbejde. I denne rapport kan du læse en beskrivelse af begrebet deltagelse og de faktorer og dynamikker, der har indflydelse på deltagelse.

I Danmark er det en naturlig del af de flestes liv at kunne gå i skole, at arbejde, gå til fritidsinteresser og deltage i kulturlivet. På trods af dette er der mange mennesker i Danmark, der på grund af deres kultur, religion, etnicitet, sexualitet, køn og ikke mindst funktionsevne oplever en række barrierer, der vanskeliggør fuldgyldig deltagelse i samfundet på mange områder.

Med udgangspunkt i disse kendte problemstillinger er begrebet deltagelse i de seneste år blevet anvendt i stigende grad af politikere og fagprofessionelle for at sikre bedre muligheder for inklusion af mennesker i udsatte positioner. Måske netop derfor tages det ofte for givet, at vi alle ved og forstår, hvad begrebet dækker over.

En uddybning af begrebet kan imidlertid bidrage til at kaste lys over, hvad deltagelse betyder i en faglig sammenhæng og måske endnu vigtigere konkretisere hvilke elementer og dynamikker, der har betydning for, at det enkelte menneske oplever både at have lysten til at ville, mulighederne, evnerne og troen på at kunne og ikke mindst modet til at turde deltage.

Formålet med denne rapport er således at skabe en bedre forståelse og et fælles sprog om begrebet deltagelse og herigennem give mulighed for at arbejde mere reflekteret og målrettet med at skabe bedre deltagelsesmuligheder primært for mennesker med handicap.

I Videnscenter om handicap arbejder vi for, at mennesker med handicap får bedre muligheder for at leve et liv med en oplevelse af at kunne være med og deltage aktivt i alle samfundets arenaer. At skabe øgede muligheder for deltagelse er således omdrejningspunktet for Videnscenter om handicaps arbejde og et centralt mål og middel, uanset hvilken arena den enkelte bevæger sig i.

Deltagelsesmodellerne i denne rapport bliver præsenteret i relation til målgruppen ’mennesker med handicap’. Modellerne er dog generiske og kan derfor anvendes i relation til at forstå, udvikle og støtte deltagelsesmuligheder for alle målgrupper – herunder målgrupper, der står på sidelinjen i en eller flere samfundsarenaer.

Vil du vide mere?

Kontakt konsulent Mie Maar Andersen

Portrætbillede af Mie Maar Andersen på pink baggrund.

Mie Maar Andersen

Konsulent, Ph.d.

30 48 90 48