Bedre hverdag for veteraner med PTSD

RAPPORT

I hæftet ‘Bedre hverdag for veteraner med PTSD’ kan du læse om erfaringerne fra Videnscenter om handicaps projekt ‘Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv’ for veteraner med PTSD.

Hæftet giver indblik i projektet og de erfaringer, det har afstedkommet. Du kan også læse nogle af de deltagende veteraners historie.

Evalueringsrapport

Veteranprojektet blev evalueret af to antropologer fra Københavns Universitet.
Rapporten er udgivet af Videnscenter om handicap i marts 2017.

Du kan læse evalueringsrapporten her

Veteranindsatsen

Videnscenter om handicaps veteranindsats ‘På vej mod en bedre hverdag’ kører stadig. Du kan læse mere om indsatsen og konsulenternes arbejde med veteranerne på projektsiden her.

Portrætbillede af Morten Juhl Munk

Morten Juhl Munk

Konsulent

24 83 86 98