Bekymrende tal: Børn med særlige behov trives mindre end deres klassekammerater

RAPPORT
Billede af skoleelever med skoletasker set fra ryggen - stuck photo

Trivsel og mistrivsel – to ord, vi i høj grad hører og forholder os til om børn og unge i dag. Desværre peger nye tal fra Tænketanken Mandag Morgen og LEGO Foundation på, at børn med særlige behov i bekymrende grad udviser tegn på mistrivsel sammenlignet med deres klassekammerater.

Langt de fleste børn er glade for at gå i skole, for deres klasse og synes selv, at de klarer det godt i skolen. Desværre tegner der sig ikke det samme positive billede for børn med særlige behov. En større andel af børn med særlige behov oplever at de både fagligt og socialt har det sværere end børn uden særlige behov giver udtryk for. Det er en af hovedkonklusionerne i Mandag Morgen og LEGO Foundations aktuelle analysenotat.

I undersøgelsen har børn fra mellemtrin og udskolingen på almenskoler svaret på en række spørgsmål om deres oplevelser i skolen. Forældrene har forinden besvaret nogle indledende baggrundsspørgsmål. I undersøgelsen peger 40% af børn med særlige behov på, at de genkender følelsen af tit eller ind i mellem at have ondt i maven, når de skal i skole. Det er et bekymrende højt tal, da netop fysiske symptomer ofte er et udtryk for mistrivsel og kan hænge sammen med øget skolefravær. Blandt børn uden særlige behov er tallet kun 13%.

Læs analysenotat

Download ‘Motiverende undervisning ifølge børnene’ her.
Udgivet af Tænketanken Mandag Morgen og LEGO Foundation.

Download analysenotatet her

Børn med særlige behov oplever sociale udfordringer

I undersøgelsen er det tydeligt, at der er forskelle på børn med og uden særlige behov i deres oplevelse af venskaber med klassekammerater men også i deres relation til lærerne. Flere af de adspurgte børn med særlige behov peger på, at larm og støj i klassen gør, at de ikke er glade for deres klasse og i mindre grad oplever at have gode venner. Det kan skyldes, de får en følelse af at være anderledes eller ikke kan indgå i fællesskabet på de samme præmisser som deres klassekammerater uden særlige behov.

Herudover oplever knap hvert tredje barn med særlige behov en manglende forståelse fra læreren. I undersøgelsen udtrykker børnene, at de ikke føler sig set, at de oplever at få mere skæld ud uden grund og at læreren ikke forstår børnenes behov. Det er tankevækkende og antyder at der stadig er et stykke vej i etableringen af inkluderende fællesskaber i skolen.

Flere kreative og skabende undervisningsformer

Noget tyder også på, at den danske folkeskole stadig er indrettet efter en undervisningsform, der ikke passer lige godt til alle elever. I undersøgelsen peger børn med særlige behov på, at de savner opgaver de kan løse kreativt eller skabende med deres hænder. Børn uden særlige behov peger derimod på, at de ønsker mere undervisning udenfor klasselokalet. Vi ser dermed to forskellige ønsker afhængig af børnenes behov, men om ikke andet et ønske om mere fleksible undervisningsformer. Her bliver det også tydeligt, at især børn med særlige behov (73%) synes undervisningen bliver bedre, når der er mere end én voksen tilstede.

Konklusionen er tydelig: Flere børn med særlige behov oplever i højere grad mistrivsel sammenlignet med deres klassekammerater – det viser et behov for fortsat fokus på, hvordan vi kan inkludere alle i klassefællesskabet.