Bevægelsesdeltagelse blandt mennesker med svære funktionsnedsættelser

RAPPORT

Rapporten viser, at mennesker med de sværeste handicap også er den gruppe, der i størst grad hæmmes i deltagelse i bevægelsesaktiviteter uanset om det er i foreningsliv og uorganiserede aktiviteter. I rapporten peges der på en række faktorer – individuelt, i familien og det daglige miljø – der hæmmer deltagelsen i bevægelsesaktiviteter.

Rapporten viser at der er en række potentialer for den enkelte og på samfundsniveau ved at styrke bevægelsesdeltagelsen for mennesker med de sværeste funktionsnedsættelser. Bl.a. styrker bevægelsesdeltagelse både det fysiske helbred, øget selvværd og større sociale netværk.

Download rapporten her

Rapporten “Bevægelsesdeltagelse blandt mennesker med svære funktionsnedsættelser” kan downloades her

Download