De utilpassede – Voksne mænd med ADHD

RAPPORT

I dette hæfte samler vi observationer og erfaringer fra et projekt, hvor en gruppe voksne mænd med ADHD fik et fællesskab og nogle aktiviteter, der passede til dem.

Voksne mænd med ADHD har gennem store dele af deres liv ofte befundet sig i en tilstand af kaos. Mange af dem har følt – og føler stadig – at de ikke passer ind i den måde, samfundet er indrettet på. De har konflikter med deres omverden, er ofte i kontakt med forskellige myndigheder og har meget ofte været ude i et misbrug af stoffer, alkohol og/eller medicin.

I dette hæfte samler vi observationer og erfaringer fra et projekt, hvor en gruppe voksne mænd med ADHD fik et fællesskab og nogle aktiviteter, der passede til dem.

Igennem et år mødtes de 12 mænd en gang om ugen til snak og forskellige aktiviteter, og efterfølgende har Handicapidrættens Videnscenter støttet op om de forskellige ønsker, mændene havde til deres fremtid.

Vi forsøger at give nogle bud på, hvilke barrierer for at deltage på normal vis i livet, denne gruppe mennesker har, og hvilke muligheder, de har for at bryde disse barrierer. Vi fortæller desuden 3 af deltagernes historier – som hver især er unikke, men som samtidig har mange fællesstræk – mest af alt fornemmelsen af at være utilpasset i samfundet.