Den lærende idræt  – Handicap, kompetenceudvikling og pædagogik

RAPPORT

Denne bog handler om, hvordan idræt kan anvendes som pædagogisk redskab, når man arbejder med mennesker med handicap, motoriske problemer eller indlæringsvanskeligheder. Bogen henvender sig primært til pædagog- og lærerstuderende, men kan med fordel læses af alle med interesse for området. Bogen indeholder såvel teoretiske kapitler som praktiske anvisninger, træningslære, handicaplære og handicapidrætshistorie. Endvidere er der forslag til opgaver i forbindelse med undervisningen.

I forordet skriver hjerneforskeren Kjeld Fredens: “I denne bog er der specielt sat fokus på handicapidræt, men på en sådan måde, at den kan tilpasses det enkelte individ og den enkelte målgruppe. Bogen giver dermed mulighed for en differentieret undervisning, så alle kan synge med sit næb og finde ud af, at de kan klare langt mere, end de havde troet muligt. Det er en sejr af de store og med lutter vindere.”

‘Den lærende idræt’ er skrevet af Vibeke Lund og Bente Schwensen og udgivet i år 2000.

Bogen er på 96 sider og rigt illustreret med tegninger og fotos.

Download bogen

“Den lærende idræt” er udsolgt som fysisk eksempler, men bogen kan downloades som pdf.

Download bogen her