Få konkrete redskaber til at skabe inkluderende studiemiljøer og sammenhængende uddannelsesforløb på videregående uddannelser

RAPPORT

Læs om praksisrettede redskaber til undervisere, vejledere og studerende med inspiration til, hvordan man konkret kan skabe et inkluderende studiemiljø og understøtte trivsel samt give overblik over uddannelsesforløbet.

Rådgivnings- og støttecentret på Aarhus Universitet har udarbejdet en webside med inspiration til, hvordan undervisere konkret kan styrke trivsel og læring. Det gennemgående princip er ’nødvendigt for nogle, godt for alle’.

Herudover har Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) udarbejdet en vejledning, der bl.a. beskriver 47 forskellige funktionsnedsættelser, og målet er at bidrage til forudsætningerne for at arbejde med tilpasninger på de videregående uddannelser.

Læs også om DCUMs planlægningsværktøj minstudieplan.dk, som studerende med en funktionsnedsættelse kan bruge til at skabe overblik og sammenhæng i deres uddannelsesforløb.

Redskaber til at styrke trivsel, fællesskaber og inkluderende undervisning
Rådgivnings- og støttecentret på Aarhus Universitet har udarbejdet websiden ’Studietrivsel’, der er rettet mod undervisere og vejledere. Websiden giver inspiration til, hvad man helt konkret kan gøre både i og uden for undervisning for at understøtte trivsel og læring blandt de studerende. Læs om, hvordan man kan styrke den faglige tilgængelighed til sin undervisning, styrke de studerende faglige fællesskaber, håndtere mistrivsel i undervisningen og vejledningen samt gribe den svære samtale an. Materialet inspirerer bl.a. til, hvordan man ved få greb kan supplere sin undervisning og gøre den mere tilgængelig for studerende med handicap og samtidig også for andre studerende.

Vejledning med viden om forskellige funktionsnedsættelser
Vejledningsmaterialet om studerende med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser beskriver 47 forskellige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og deres betydning i en uddannelsesmæssigsammenhæng, samt hvordan man kan støtte de studerende. Der er fokus på både undervisning, gruppearbejde, selvstudie, eksamen, praktik og sociale aktiviteter. Materialet indeholder også generelle råd til, hvordan uddannelsesstederne kan skabe gode rammer for studerende med funktionsnedsættelser. Vejledningen er udgivet som publikation, og er desuden også indarbejdet på websiden minstudieplan.dk (se nedenfor).

Minstudieplan.dk
Websiden minstudieplan.dk er et online planlægningsværktøj, som studerende med funktionsnedsættelser kan bruge som et visuelt værktøj, der kan hjælpe med at skabe overblik og sammenhæng i deres uddannelsesforløb. Som vejleder eller støtteperson kan man bruge værktøjet til at facilitere samtaler om den studerendes videre studieforløb, udfordringer og støttebehov. Værktøjet giver bl.a. mulighed for at samle praktiske oplysninger og aftaler et sted, notere ændringer i studieforløbet, få notifikationer om vigtige datoer mv. Man kan på websiden også læse om støttemuligheder og beskrivelser af en lang række funktionsnedsættelser og deres betydning i en uddannelsesmæssig sammenhæng.

Websiden Studietrivsel udarbejdet af Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet

Studerende med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser – vejledning til videregående uddannelser. Dansk Center for Undervisningsmiljø 2022

Websiden minstudieplan.dk udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø

Mere viden
Afrapportering Bedre vilkår for studerende med funktionsnedsættelser fra arbejdsgruppen om studerende med funktionsnedsættelser under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Afrapporteringen, der er fra 2022, bidrager med et vidensgrundlag om vilkårene for studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser