Fremtidens beskæftigelsesindsats for mennesker med handicap

RAPPORT

Ny undersøgelse gennemført af Videnscenter om handicap i samarbejde med Dansk Handicap Forbund (DHF) og Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) af borgere med handicap og arbejdsgiveres oplevelser og ønsker til beskæftigelsesindsatsen peger på fem kerneudfordringer og giver 3 anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats.

Denne rapport er et resultat af et initiativ taget af Sammenslutning af Unge med Handicap (SUMH), Dansk Handicap Forbund (DHF) og Videnscenter om handicap i samarbejde med relevante aktører inden for beskæftigelsesområdet. Regeringens plan om at reformere beskæftigelsessystemet i Danmark har sat fokus på behovet for at forstå og imødekomme de særlige udfordringer, som mennesker med handicap og deres arbejdsgivere står over for.

Gennem en omfattende undersøgelse, der involverede workshops, dialogmøder og interviews, er behovene og ønskerne hos begge parter blevet afdækket. Rapporten identificerer centrale udfordringer såsom manglende forståelse for behov, kompleksitet i systemet og utilstrækkelig støtte. Den peger også på løsninger, herunder behovsstyret system, paradigmeskift i virksomhedssamarbejde og styrkelse af jobskabelse og mobilitet.

Download undersøgelsen

Fremtidens beskæftigelsesindsats for mennesker med handicap – behov og ønsker fra borgere og arbejdsgivere

Download rapporten her

Vores mål er at informere og inspirere politikere, beslutningstagere og interessenter til at tage handling for at skabe et mere inkluderende og effektivt beskæftigelsesmiljø for alle. Læs rapporten for at lære mere om, hvordan vi kan skabe en bedre fremtid for mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.

Vil du vide mere om undersøgelsen?

Kontakt vores konsulenter på beskæftigelsesområdet

Portrætbillede af Rasmus Duus

Rasmus Duus

Udviklingsleder og konsulent

51 86 82 00

Portrætbillede af Mads Brix Baulund

Mads Brix Baulund

Konsulent

92 82 45 85