Mennesker med handicap vil gerne være med – men deltager mindre i fritidsaktiviteter end andre

RAPPORT

Mennesker med handicap deltager mindre i fritidsaktiviteter end andre, selvom interessen i at være med er til stede. Notat fra Videnscenter om handicap viser, at med de rette tilgange kan problemstillingen imødegås. I notatet er der samlet en række anbefalinger til forenings- og fritidsfællesskaber, frivillige, fagprofessionelle, forældre og beslutningstagere.

De hobbyer og fritidsaktiviteter vi dyrker i vores fritid, har stor betydning for de fleste. Men når basketholdet tropper op til træning i hallen eller musikskolens elever mødes til samspil, er der oftest ganske få mennesker med handicap iblandt. Dette er et problem, da fritidsaktiviteter bidrager til vores selvtillid, livskvalitet og sundhed samt evnen til at indgå i fællesskaber såsom skole, uddannelse og på arbejdsmarkedet.

Selv når der tages højde for, at denne gruppen af mennesker med handicap er en minoritet i samfundet, er mennesker med handicap stærkt underrepræsenterede i både organiserede og uorganiserede fritidsaktiviteter. Det skyldes ikke, at det står lavere på ønskelisten for mennesker med handicap. Både dansk og international forskning viser, at det har mindst lige så stor betydning for denne gruppe at tage del i de mange glæder og udfordringer, som det danske fritidsliv tilbyder. Kort sagt er motivationen til stede, men det ser ud til at være sværere at blive en del af fritidslivet, når man har et handicap.

Stort potentiale i bedre vejledning og håndholdte indsatser

Notatet fremhæver, at der findes en række løsninger, der har stort potentiale for at fremme mennesker med handicaps deltagelse. Der er et gennemgående behov for bedre vejledning, der sikrer at gruppen med handicap guides mod fritidsaktiviteter, der matcher ønsker og tilpasningsbehov.

Vejledning vil være med til at understøtte det rette valg for den enkelte. Herudover peges der bl.a. i notatet på, at et bedre tværsektorielt samarbejde mellem rehabiliteringsinstanser, handicaporienterede og almene fritidstilbud kan være med til at styrke rekruttering og fastholdelse. Desuden kan en håndholdt indsats, hvor en vejleder følger den, der ønsker at indgå i en fritidsaktivitet i høj grad sikre, at mennesker med f.eks. udviklingshandicap eller sværere funktionsnedsættelser får mulighed for at indgå i fritidsaktiviteter.

Afslutningsvis i notatet opsummerer nedenstående model de anbefalinger om, hvad der vurderes som afgørende i forhold til at få flere mennesker med handicap til at være deltagende i fritidsaktiviteter. 

Model til styrket deltagelse i fritidslivet for mennesker med handicap. Orangegul baggrund.

Tag kontakt

Portrætbillede af Mie Maar Andersen på pink baggrund.

Mie Maar Andersen

Konsulent, Ph.d.

30 48 90 48