Model: 6 vigtige elementer for at styrke inklusion i skolen

MODEL

Denne model opsummerer anbefalinger, der ses som essentielle for at skabe inkluderende fællesskaber i skolen. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af vidensopsamlingen ‘Inklusion i skolen’.

Model med seks anbefalinger til at styrke inklusionen i skolen. 1. Viden og metoder 2. Organisering 3. Forebyggelse 4. Samarbejde 5. Ressourcer 6. Inkluderende mindset

Kompleksiteten i inklusionsdagsordenen er utrolig stor, og der kommer hele tiden nye perspektiver og initiativer til dagsordenen. I Videnscenter om handicap arbejder vi med initiativer og indsatser i skolen på baggrund af den viden, der er på området og som er præsenteret og nuanceret i nærværende opsamling. I nedenstående figur findes et overblik over de elementer, der er afgørende, hvis vi fortsat skal styrke inklusionen i skolen.

Der er seks elementer, som kan ses i figuren herunder, som vi peger på som værende afgørende, hvis inklusionen skal styrkes. Det er viden og metoder, organisering, forebyggelse, samarbejde, ressourcer og inkluderende mindset. Hertil er det vigtigt at understrege, at for at kunne lykkes med at styrke inklusionen er det nødvendigt, at den nationale lovgivning og kommunalpolitiske organisering af området understøtter elementerne og har et gennemgående fokus på inklusion i samtlige beslutninger og initiativer, der iværksættes.

6 anbefalinger: Styrket inklusion i skolen

 1. Viden og metoder: Metoder, materialer og viden til at fremme inklusion blandt aktører i og omkring skolen.
 2. Organisering: Fokus på at sikre inkluderende rammer og praksis i alle lag, herunder skoleledelse, -bestyrelse, kommunalpolitisk og nationalt niveau.
 3. Forebyggelse: Tidlige praksisnære initiativer og indsatser.
 4. Samarbejde: Stærkt samarbejde mellem skolens aktører, herunder ledelse, fagprofessionelle, PPR, samt mellem skolen og forældre.
 5. Ressourcer: Øje for at afsætte ressourcer med henblik på at fremme inklusion fx til opkvalificering eller tolærerordning.
 6. Inkluderende mindset: Inkluderende mindset hos samtlige aktører omkring børnene.
 • Download modellen

  Billede dokument
  Download

Bliv klogere på inklusion i skolen med vores vidensopsamling

Vidensopsamlingen fokuserer på inkluderende fællesskaber i skolen. Skolens fællesskaber rummer mange aspekter af både social og faglig karakter. Her er det altafgørende, at der skabes inkluderende fællesskaber, så der dannes positive erfaringer med deltagelse og en grundlæggende tro på sig selv som bidragsyder til skolens fællesskaber. Derfor er det helt centralt at dykke ned i, hvorvidt skolens fællesskaber opleves inkluderende, og hvad der kan styrke inklusion i skolen.

Videnscenter om handicap ønsker med denne vidensopsamling at fremhæve en række perspektiver, grundlæggende forudsætninger og virksomme metoder i forhold til inklusion i skolen. Med udgangspunkt i litteratur, undersøgelser og forskning om inklusion i skolen set gennem videnscentrets perspektiv, baseret på erfaring og arbejde med inklusion i skolen gennem knap 30 år, tages der udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 1. Hvilke perspektiver er der på inklusion af børn med særlige behov i skolen?
 2. Hvilke udfordringer hæmmer inklusionen?
 3. Hvilke grundlæggende faktorer skal være på plads for at fremme inklusion?
 4. Hvilke virksomme metoder og indsatser fremmer inklusionen?
 • Download rapporten

  PDF dokument
  Download

Mere om inklusion i skolen

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om inklusion i skolen, kan du kontakte vores konsulenter.

Portrætbillede af Heidi Gabriel

Heidi Gabriel

Projektleder

23 98 13 14

Portrætbillede af Karla Borup Jonsen

Karla Borup Jonsen

Konsulent

60 18 65 85