Model: Deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap

MODEL

Denne model opsummerer en række anbefalinger om, hvad der er afgørende i forhold til at få flere mennesker med handicap til at være deltagende i fritidsaktiviteter. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af rapporten ‘Deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap’.

Model til styrket deltagelse i fritidslivet for mennesker med handicap. Orangegul baggrund.

Mennesker med handicap deltager mindre i fritidsaktiviteter end andre, selvom interessen i at være med er til stede. I rapporten ‘Deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap’ fra 2023 viser Videnscenter om handicap, at med de rette tilgange kan problemstillingen imødegås. På baggrund af rapportens undersøgelse er der samlet en række anbefalinger til forenings- og fritidsfællesskaber, frivillige, fagprofessionelle, forældre og beslutningstagere.

I rapporten undersøges der følgende spørgsmål:

  1.  I hvor høj grad deltager mennesker med handicap i fritidsaktiviteter?
  2. Hvilken betydning har deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap?
  3. Hvilke faktorer hæmmer og fremme deltagelse?
  4. Hvilke virksomme praksisindsatser findes der?
  5. Hvilke anbefalinger er der til at styrke deltagelsen i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap?

Modellen herunder opsummerer anbefalingerne i relation til, hvad der vurderes som afgørende i forhold til at få flere mennesker med handicap til at være deltagende i fritidsaktiviteter.

Modellen viser kompleksiteten og den helhedsforståelse, der er til stede, når emnet er ’deltagelse’, og indeholder derfor elementer, der retter sig mod forskellige aktører. For at tydeliggøre hvor de forskellige aktører som udgangspunkt bør lægge deres hovedfokus, har vi nedenfor inddelt modellens forskellige anbefalinger ud på de aktuelle aktører. Nogle anbefalinger vil stå under flere aktører.

  • Download rapporten

    PDF dokument
    Download

Mere om deltagelse

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap, kan du kontakte vores konsulenter.

Portrætbillede af Mie Maar Andersen på pink baggrund.

Mie Maar Andersen

Konsulent, Ph.d.

30 48 90 48