Model: Deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap

MODEL

Denne model opsummerer en række anbefalinger om, hvad der er afgørende i forhold til at få flere mennesker med handicap til at være deltagende i fritidsaktiviteter. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af vidensoverblikket ‘Deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap’.

10 anbefalinger: Styrket deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap Fritidens potentialer: Fokus på den positive og berigende fritidsfortælling, så bekymringerne bliver mindre og opbakningen større. Motivation: Følg og dyrk som udgangspunkt altid mennesket med handicaps motivation og fritidsinteresse. Tilbyd støtte: Støtte i form af økonomisktilskud, ledsagerordning og aktivitetshjælpemidler. Brobyggende samarbejde: Rekrutter via samarbejde med de arenaer, mennesker med handicap allerede er i berøring med. Information og vejledning: Tydelig, vedkommende håndholdt information og vejledning om hvilke muligheder, der findes. Fysisk tilgængeligt: Opmærksomhed på at alle kan tilgå og benytte fritidsfaciliteterne. Lokale muligheder: Skab fritidsaktiviteter med korte og fleksible private og offentlige transport forbindelser. Parate aktivitetsansvarlige: Klæd de aktivitets-ansvarlige på, så de føler sig kompetente og trygge i opgaven. Inkluderende kultur: Vær imødekommende, når en ny deltager møder op. Og skab en kultur, hvor alle føler sig accepteret og velkomne. Tilpassede aktiviteter: Fritidsaktiviteterne skal forsøges tilpasset, så de fleste kan deltage.

Modellen herover opsummerer anbefalingerne i relation til, hvad der vurderes som afgørende i forhold til at få flere mennesker med handicap til at være deltagende i fritidsaktiviteter. Modellen herover viser kompleksiteten og den helhedsforståelse, der er til stede, når emnet er ’deltagelse’. Modellen indeholder derfor elementer, der retter sig mod forskellige aktører: mennesker med handicap og pårørende, kommuner og sagsbehandlere, foreninger og fritidsorganisationer, aktivitetsansvarlige fx trænere.

For at tydeliggøre hvor de forskellige aktører som udgangspunkt bør lægge deres fokus, kan du i vidensoverblikket finde modellens forskellige anbefalinger delt ud på de aktuelle aktører. Nogle anbefalinger vil stå under flere aktører.

10 anbefalinger: Styrket deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap

 1. Fritidens potentialer: Fokus på den positive og berigende fritidsfortælling, så bekymringerne bliver mindre og opbakningen større.
 2. Motivation: Følg og dyrk som udgangspunkt altid mennesket med handicaps motivation og fritidsinteresse.
 3. Tilbyd støtte: Støtte i form af økonomisktilskud, ledsagerordning og aktivitetshjælpemidler.
 4. Brobyggende samarbejde: Rekrutter via samarbejde med de arenaer, mennesker med handicap allerede er i berøring med.
 5. Information og vejledning: Tydelig, vedkommende håndholdt information og vejledning om hvilke muligheder, der findes.
 6. Fysisk tilgængeligt: Opmærksomhed på at alle kan tilgå og benytte fritidsfaciliteterne.
 7. Lokale muligheder: Skab fritidsaktiviteter med korte og fleksible private og offentlige transport forbindelser.
 8. Parate aktivitetsansvarlige: Klæd de aktivitetsansvarlige på, så de føler sig kompetente og trygge i opgaven.
 9. Inkluderende kultur: Vær imødekommende, når en ny deltager møder op. Og skab en kultur, hvor alle føler sig accepteret og velkomne.
 10. Tilpassede aktiviteter: Fritidsaktiviteterne skal forsøges tilpasset, så de fleste kan deltage.
 • Download modellen

  Billede dokument
  Download

Find mere viden i vidensoverblikket ‘Deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap’

Mennesker med handicap deltager mindre i fritidsaktiviteter end andre, selvom interessen i at være med er til stede. I vidensoverblikket ‘Deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap’ fra 2023 viser Videnscenter om handicap, at med de rette tilgange kan problemstillingen imødegås. På baggrund af vidensoverblikkets undersøgelse er der samlet en række anbefalinger til forenings- og fritidsfællesskaber, frivillige, fagprofessionelle, forældre og beslutningstagere.

I vidensoverblikket undersøges der følgende spørgsmål:

 1.  I hvor høj grad deltager mennesker med handicap i fritidsaktiviteter?
 2. Hvilken betydning har deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap?
 3. Hvilke faktorer hæmmer og fremme deltagelse?
 4. Hvilke virksomme praksisindsatser findes der?
 5. Hvilke anbefalinger er der til at styrke deltagelsen i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap?
 • Download vidensoverblikket

  PDF dokument
  Download

Mere om deltagelse

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap, kan du kontakte vores konsulenter.

Portrætbillede af Mie Maar Andersen på pink baggrund.

Mie Maar Andersen

Konsulent, Ph.d.

30 48 90 48