Når ressourceforløb giver mening

RAPPORT

Udgivet af Videnscenter om handicap, 2016.

Videnscenter om handicap gennemførte i perioden fra november 2013 til januar 2016 et ressourceforløbsprojekt i samarbejde med Muskelsvindfonden, Spastikerforeningen (nu CP Danmark), Egmont Højskolen og Slagelse og Odense kommuner.

Projektets mål var at vise, hvordan man i praksis kan tilrettelægge ressourceforløb, så borgere med komplekse problemer får en bedre hverdag og bliver klar til at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet, hvis det er muligt.

I dette hæfte redegør vi kort for erfaringerne og for de forudsætninger, der må tilvejebringes for at få ressourceforløbene til at virke og give mening for borgerne.