Nyt studie: Børn af forældre i krig klarer sig dårligere i skolen end andre børn

Veteraner med PTSD i naturen set fra ryggen. Den ene er gående. Den anden kører i kørestol.

Børn af fædre, der har været udsendt og deltaget i kamphandlinger får lavere karakterer til deres afgangseksamen end børn af fædre uden kamperfaring. Det viser et nyt studie foretaget af VIVE. 

Der er en øget risiko for at udvikle psykiske lidelser for soldater, som udsendes til konfliktområder. Men det er ikke kun de soldater, som deltager i kamphandlinger, der efterfølgende mærker konsekvenserne. Også deres familier rammes. Børn af udsendte soldater har således en øget risiko for adfærdsproblemer.

Det viser de foreløbige resultater af VIVEs arbejdspapir ”The Effect of Fathers’ Combat Exposure on Children’s Test Scores and Mental Health”. Børnenes forventede karaktergennemsnit falder fra 6,7 til 6.3. Arbejdspapiret viser desuden, at fædre, som har været i kamp, oftere får en misbrugsdiagnose end fædre uden kamperfaring, og deres børn og ægtefæller har mere kontakt til det psy­kiatriske sundhedssystem og i højere grad køber antidepressiv medicin.

Arbejdspapir del af et større studie

Arbejdspapiret er en del af studiet ”Returning Soldiers”, der løber fra august 2017 til december 2022.

Her undersøges det, hvilke omkostninger det har for soldater at blive udsendt til krigs- og konfliktområder. Disse omkostninger belyses i et økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt perspektiv.

Læs mere om ”Returning Soldiers” her.

Vil du vide mere?

Her kan du læse hele rapporten fra VIVEs studie.

Læs rapporten her

Tag kontakt

Vil du vide mere om veteranindsatsen og Videnscenter om handicaps projekt ``På vej mod en god hverdag``, så tag kontakt til en af vores konsulenter på området.

Portrætbillede af Morten Juhl Munk

Morten Juhl Munk

Konsulent

24 83 86 98

Portrætbillede af Michael Hougaard Luther Madsen

Michael Hougaard Luther Madsen

Konsulent

43 14 14 01