Skjoldungeklubben

RAPPORT

Rapporten ‘Skjoldungeklubben – en naturoplevelsesklub for børn med handicap og deres familier’ samler erfaringerne fra det første år med Red Barnets pilotprojekt og naturoplevelsesklub.

Skjoldungeklubben er et tilbud for børn i alderen 5 – 15 år med forskellige typer af handicap samt deres familier og venner.

Skjoldungeklubben er samlingspunkt for 6 – 8 familier, som mødes én søndag om måneden i et bål- og shelterhus ved Avnstrup i Lejre på Midtsjælland til nogle timers natur- og friluftslivsaktiviteter.

Klubben drives af frivillige i samarbejde med Red Barnets naturvejleder Morten Kjelmann.

Tine Soulié fra Videnscenter om handicap har fungeret som konsulent på projektet.