Tilpasset Idræt og Bevægelse – introduktion (hæfte)

Af Anne-Merete Kissow og Bo Therkildsen
Udgivelsesår: 2008

Hæftet ‘Tilpasset Idræt og Bevægelse – introduktion’ er en samling artikler som giver en definition og introduktion på begrebet TIB – Tilpasset Idræt og Bevægelse. Formålet med hæftet er at skabe en fælles forståelsesramme for Tilpasset Idræt og bevægelse hos alle, der arbejder med idræt og bevægelse for mennesker med særlige behov.

Dette gøres gennem artikler om projekter, hvor mennesker med nedsat funktion deltager i TIB undervisning. Samt med artikler om, hvordan Tænketanken i Tilpasset idræt og bevægelse, siden 2006, har arbejdet sig frem mod forslag til, hvordan TIB kan implementeres i alle egne af landet og i alle relevante sektorer af samfundet.

Hæftet er udgivet af Videnscenter om handicap i samarbejde med VIA University College, UCL Lillebælt, Dansk Handicapidræts-Forbund og MarselisborgCentret.