Uddrag fra bog om rehabilitering af børn og unge med funktionsnedsættelser

RAPPORT

Denne bog har fokus på rehabilitering for børn og unge. Der gives både nye perspektiver og redskaber til, hvordan fagprofessionelle kan arbejde for at styrke rehabiliteringen af børn og unge med funktionsnedsættelser. I det første kapitel gives bl.a. en definition af habilitering og rehabilitering og  en indføring i ICF-modellen. Det diskuteres, hvordan og hvorfor det sociale aspekt af rehabilitering – samt deltagelse i små og store fællesskaber – er helt afgørende rehabilitering. I det andet kapitel dykkes der ned i begrebet ’deltagelse’ og der sættes fokus på understøttelsen af rehabilitering igennem deltagelse i fællesskaber. Pointerne understøttes undervejs af konkrete eksempler på metoder og konkrete deltagelsesfremmende aktiviteter.

  • Kapitel 1: Barn og unge med funksjonsnedsettelser

    PDF dokument
    Download
  • Kapitel 6: Barn og unge med funksjonsnedsettelser

    PDF dokument
    Download