Litteraturliste

Vi har her samlet noget af den allerbedste, aktuelle litteratur om inklusion i skolen. Du kan altid henvende dig til os for mere viden om litteratur.

Hjemmesider

www.tibis.dk

Hjemmeside om tilpasset idræt og bevægelse i skolen.

Besøg tibis.dk her

tibis.dk har fokus på inklusion af børn og unge med handicap i idrætsundervisningen og til idrætsprøven. På siden er samlet en række materialer, både teoretiske e-læringsmoduler og praksis-eksempler.

LÆS MERE

www.inklusionsklar.dk

Hjemmeside med korte film, der beskriver forskellige problemstillinger omkring inklusion i folkeskolen.

Besøg inklusionklar.dk her

Her kan du finde eksempler på god inklusion, materiale til skolebestyrelsens arbejde med inklusion og inspiration til samarbejdet mellem forældre og skole

LÆS MERE

www.aktiviteterforalle.dk

Hjemmeside med tilpassede aktiviteter, der fremmer trivslen i folkeskolen og bevægelsesglæden hos alle børn.

besøg aktiviteterforalle.dk her

Projektet ``Bevægelse for alle`` har udviklet tilpassede aktiviteter, som har til hensigt at fremme alle børns oplevelse af bevægelsesglæde og inklusion i bevægelsesfællesskaber. På siden finder du konkrete materialer til at øge trivslen i skolen.

LÆS MERE

Litteratur

Vidensnotat TIBIS 2 - Styrket læring gennem tilpasset bevægelse i skolen for børn med særlige behov

Videnscenter om handicap, Tine Soulié og Johan Stubbe Østergaard, 2021.

Download vidensnotatet som PDF her

I denne bog samler FHB den eksisterende viden om handicap og beskæftigelse og præsenteres nye forskningsresultater om barrierer og broer på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Bogen giver ny indsigt i årsagerne til, at mennesker med handicap er underrepræsenterede på arbejdsmarkedet og forslag til, hvordan flere mennesker med handicap kan blive en del af arbejdsfællesskabet.

LÆS MERE

MOV:E. Særnummer 2019

FIIBL, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Syddansk Universitet. Redigeret af: Louise Stjerne Knudsen, Lars Breum Christiansen og Søren Smedegaard, 2019.

Læs særnummeret af MOV:E her

Denne særudgave af MOV:E handler om projektet Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen. Projektet har til formål at sikre alle elevers deltagelse i grundskolens idrætsundervisning og til prøven i idræt

LÆS MERE

Idræt i øjenhøjde: Inspirations- og vejledningsmateriale målrettet børn og unge med synsnedsættelses deltagelse i idræt i grundskolen.

Viden- og Udviklingsenheden på Synscenter Refsnæs, 2019.

Læs vejledningen på Synscenter Refnæs' hjemmeside

Vejledningen har til formål at inspirere idrætslærere til den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen, der skal understøtte, at elever med synsnedsættelse kan deltage aktivt i undervisningen og have de bedste forudsætninger for at aflægge prøve som afslutning af 9. klasse.

LÆS MERE

Forening for alle

Marie Fuglsang Brouer, Foreningsforlaget, 2018.

Målet med bogen er at give den enkelte aktivitetsleder i foreninger ny indsigt og handlemuligheder for at få succes med inklusion af børn og unge med særlige behov. Det skal sikre, at både voksne, unge og børn får større glæde og udbytte af at være sammen om foreningens aktiviteter.

LÆS MERE

Alle til idræt

Soulié Tine, Birgit Flygstrup og Jette Selmer. Handicapidrættens Videnscenter, 2018.

Download bogen Alle til idræt

Alle til idræt er en undervisningsvejledning, der giver svar på, hvordan man kan tilrettelægge inkluderende undervisning i faget idræt i folkeskolen. Bogen er en hjælp til idrætslærere og pædagogisk personale, som ønsker mere viden om, hvordan elever med funktionsnedsættelser kan deltage aktivt i idrætsundervisningen.

LÆS MERE

Fri leg: Gode rammer for udendørs aktiviteter i frikvarter og SFO for blinde og svagsynede børn

Karsten Olsen, Tine Soulié og Tine Teilmann. Handicapidrættens Videnscenter og Videncenter for Synshandicap, 2010.

Download hæftet

Dette hæfte giver nogle bud på en række centrale spørgsmål for lærere og pædagoger i forhold til at inkludere blinde og stærkt svagsynede børn i frikvartererne og i SFO'en. Da mange børn har svært ved at håndtere ustrukturerede aktiviteter, vil mange af ideerne i hæftet gavne hele klassen, ikke kun det blinde/svagsynede barn.

LÆS MERE
Heidi Gabriel til video om BFA.

Besøg vores aktivitetsdatabase

I projektet Bevægelse for alle arbejder vi for at hjælpe skolerne med at fremme trivsel og øge bevægelsesglæden hos alle børn

Trivselsaktiviteter Bevægelse i fagene Faget idræt Gå til øvelser

Tag kontakt

Tag kontakt til vores konsulenter og projektledere hvis du har spørgsmål, har brug for vejledning eller gerne vil samarbejde om et projekt

Portrætbillede af Heidi Gabriel

Heidi Gabriel

Projektleder

23 98 13 14

Portrætbillede af Karla Borup Jonsen

Karla Borup Jonsen

Konsulent

60 18 65 85