Elever med handicap skal inkluderes i idræt gennem online univers

Hvordan afvikler man et boldspil, hvor en af deltagerne er blind, sidder i kørestol eller har svært ved at samarbejde med andre på grund af en psykisk sårbarhed? Og hvordan bygger man en forhindringsbane, som alle elever har mulighed for at komme igennem? Det er udfordringer, mange idrætslærere står over for hver eneste dag. Hjemmesiden tibis.dk imødekommer udfordringerne, og mere materiale er på vej.

Mange elever med handicap fritages for idrætsundervisningen. Men sådan behøver det ikke at være. Alle aktiviteter kan nemlig tilpasses, så de passer til netop de elever, der er i en klasse. Det kræver dog viden at tilrettelægge undervisningen, så alle kan være med.

Den viden ligger frit tilgængelig for både lærere, pædagoger, professionsuddannelser og alle andre, der arbejder med området. Hjemmesiden tibis.dk er et online univers, hvor man kan finde materialer, vejledninger og inspiration til, hvordan man kan understøtte alle elevers deltagelse i idræt.

Siden tilbyder også et omfattende og gratis e-læringsmodul, hvor idrætslærere og skoler kan blive klogere på inklusion i idræt, aktivitetstilpasninger, forskellige typer af handicap og meget mere. Derudover indeholder siden moduler målrettet lærer- og pædagoguddannelsen, så fremtidens lærere og pædagoger kan blive klædt på til inklusionsarbejdet.

Og det online univers vil i løbet af 2021 blive udvidet med endnu flere vejledninger. Børne- og Undervisningsministeriet har nemlig gennem udlodningsmidler støttet projektet ”Styrket læring gennem bevægelse”, hvor formålet er at udarbejde og formidle nye redskaber, der skal hjælpe undervisere og pædagoger til at gennemføre differentieret læring gennem bevægelse.

Om TIBIS.dk

Alle materialer findes på www.tibis.dk, hvor også de nye redskaber vil blive offentliggjort i løbet af 2021. Her vil de være frit tilgængelige for fagfolk og professionelle med tilknytning til grundskolen samt lærer- og pædagogstuderende.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem Videnscenter om handicap, FIIBL, UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole og en række folkeskoler.

tibis.dk

Deltagelse i bevægelse understøtter læring og inklusion

Det skyldes, at en del tyder på, at inklusionsopgaven for både lærere og pædagoger er vanskelig at løfte, og det gælder ikke mindst deltagelse i bevægelsesfællesskaber. Netop disse fællesskaber er ellers afgørende for børn og unge at være en del af, fordi de giver mulighed for at lære gennem kroppen. Der efterspørgers derfor viden, erfaringer, metoder og materiale på lige netop det felt.

Helt konkret har projektet til formål at udvikle praktiske redskaber og værktøjer til skolens pædagogiske personale, der ikke blot understøtter arbejdet med at skabe nye muligheder for tilpassede bevægelsesaktiviteter, men også hjælper både lærere og pædagoger til at skabe sociale og faglige fællesskaber, der inkluderer alle børn og unge.

”Vi ved, at bevægelse har gavnlige og positive effekter ikke alene i relation til læring og sundhed, men også for trivslen. Vi ved også, at børn og unge med særlige behov kan have god gavn af bevægelse, fordi det skaber en varieret skoledag, og fordi de får mulighed for at lære gennem kroppen,” udtaler projektleder og lektor i FIIBL, Lars Breum Christiansen, om baggrunden for projektet.

Alle børn kan deltage i bevægelse

Projektet ”Styrket læring gennem bevægelse” er en videreudvikling af projektet ”Tilpasset Idræt og Bevægelse”, der i 2019 modtog midler fra Børne- og Undervisningsministeriet til at udvikle det online værktøj www.tibis.dk. Hjemmesiden indeholder for nu materialer og redskaber til at skabe inkluderende idrætsundervisning for børn og unge med særlige behov.

Med det nye projekt tilføjes en ekstra og meget vigtig del af det univers – nemlig redskaber og hjælp til, hvordan skolens personale kan udvikle og tilbyde tilpassede bevægelsesaktiviteter.

”Vi glæder os til at lancere alle de nye redskaber til landets undervisere og pædagoger. De skal understøtte den vigtige ambition om at skabe inkluderende bevægelsesaktiviteter for alle børn og unge i den danske folkeskole,” udtaler Tine Soulié, konsulent i Videnscenter om handicap.