Aktiv fritid

Aktiv fritid handler om at have et godt hverdagsliv, hvor det at have noget at tage sig til er en naturlig del af livet. Videnscenter om handicap støtter op om, at alle skal kunne deltage i samfundslivet uanset funktionsniveau. Vi deltager i projekter og har et aktivt netværk om emnet. 

Aktiv fritids netværk

Der har i en årrække eksisteret et nordisk netværk kaldet Aktiv fritid for alle. Nu findes der også et dansk netværk med samme titel, hvor professionelle, forskere og andre interesserede har mulighed for erfaringsudveksling og for at inspirere hinanden. Begge netværk er åbne for alle.

Nordisk netværk: Aktiv fritid for alle

Det nordisk netværk 'Aktiv fritid for alle' blev dannet i foråret 2008. Det er et pannordisk netværk om inklusion af mennesker med handicap i fritidslivet. Målet med netværket er, at vi får mulighed for at gøre brug af hinandens erfaringer, udvikle fælles projekter og få sparring og gode ideer fra hinanden.

Med i netværket er repræsentanter for kommuner, rehabiliteringscentre, frivillige organisationer, videncentre, projekter, statslige styrelser mv. fra Norge, Sverige, Island og Danmark. Fælles er, at alle har en interesse for og viden om inklusion af mennesker med handicap i fritidslivet og ønsker at udvikle på området.

Netværket er åbent for alle.

Læs mere og bliv en del af netværket

Dansk netværk: Aktiv fritid for alle

Hovedformålet med det danske netværk er, at erfaringsudveksle om mulighederne for et aktivt fritidsliv for alle, at inspirere hinanden og andre til at se forskellige måder at organisere støtteordninger til et aktivt fritidsliv og at være en aktiv medspiller i det nordiske netværk. 

Der holdes løbende møder og temadage i netværket, som er åbent for alle interessede.

Læs mere og bliv en del af netværket