Heidi Gabriel underviser til Bevægelse For Alle-workshop.

Workshops og oplæg på skoleområdet

Skoleområdet i Videnscenter om handicap arbejder med ........ og tilbyder oplæg, præsentationer og ........ inden for en lang række områder på skole.........

Workshop til idrætsuddannelser, professionsskoler og UC’er – primært lærer-, pædagog-, ergoterapeut-, pædagogiske og idrætsuddannelser og for jer med interesse for det specialiserede område

Praksisnær workshop til studerende 

Vores skræddersyede workshop er designet til at imødekomme behovene og interesserne hos studerende på idrætsuddannelser, professionsskoler og UC’er, især dem inden for lærer-, pædagog-, ergoterapeut- og idrætsuddannelserne.

Vi tilbyder en dybdegående og interaktiv workshop, hvor vi tilpasser indholdet efter jeres undervisningsplaner og specifikke ønsker. Gennem praksisorienterede øvelser og diskussioner fokuserer vi på emner som tilpasset idræt og bevægelse, inklusion, deltagelsesbegrebet og sanseintegration.

Vi guider deltagerne i at udvikle praktiske redskaber og strategier, som de kan integrere i deres undervisningspraksis for at skabe et mere inkluderende og tilpasset læringsmiljø.

Tid: —-
Pris: —– 
Kontakt: —— 

Workshops på skoler til lærer, pædagoger og andet pædagogisk personale

Workshop: Bevægelse for alle – inklusion i bevægelsesaktiviteter 

Vores Bevægelse for alle-workshop er skræddersyet til lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale, der ønsker at skabe mere inkluderende og aktive læringsmiljøer på skolen.

Gennem en kombination af teoretisk viden og praktisk træning præsenterer vi, hvordan man kan integrere bevægelsesaktiviteter i skoledagen for at fremme inklusion og samarbejde blandt eleverne.

Deltagerne får mulighed for at lære en række bevægelsesøvelser og aktiviteter, der kan tilpasses forskellige aldersgrupper og evneniveauer, og de vil få redskaber til at skabe et miljø, hvor alle elever føler sig velkomne og inkluderede.

Læs mere om ‘Bevægelse for alle’ her. 

Tid: —-
Pris: —– 
Kontakt: —— 

 

 Workshop: Idræt for alle – inklusion i idrætsundervisningen

Vores Idræt for alle-workshop er specielt designet til at styrke inklusionen i idrætsundervisningen på skoler. Vi præsenterer deltagerne for metoder og strategier til at tilpasse idrætsaktiviteter, så de imødekommer forskellige behov og færdighedsniveauer i klassen.

Gennem praktiske øvelser og gruppediskussioner ser vi på, hvordan man kan skabe et læringsmiljø, der fremmer deltagelse og trivsel hos alle elever. Deltagerne vil lære at identificere og imødekomme barrierer for inklusion samt at udvikle differentierede undervisningsmetoder der sikrer, at alle elever får mulighed for at deltage aktivt i idrætsundervisningen.

Tid: —-
Pris: —– 
Kontakt: —— 

Workshops til skoleelever

Elevworkshop: Bevægelse for alle

Vores Bevægelse for alle-elevworkshop er en spændende mulighed for skoleelever at deltage i sjove og inkluderende bevægelsesaktiviteter. Vi besøger klassen og faciliterer en række sjove og udfordrende aktiviteter, der fremmer samarbejde, fællesskab og trivsel.

Eleverne får mulighed for at udforske forskellige bevægelsesformer og styrke deres sociale færdigheder gennem samarbejdsbaserede øvelser. Vi sikrer, at alle elever føler sig velkomne og inkluderede, uanset deres funktionsniveau.

Tid: —-
Pris: —– 
Kontakt: —— 

Oplæg på konferencer, webinarer, sparringsmøder m.m.

Book os til et oplæg

Vi tilbyder inspirerende og engagerende oplæg om en række relevante emner inden for inklusion og bevægelse. Vores konsulenter på skoleområdet præsenterer forskningsbaseret viden og praksisredskaber til at fremme inklusion og deltagelse i forskellige kontekster, herunder skoler, institutioner og idrætsmiljøer.

Vores oplæg kan tilpasses til forskellige målgrupper og længder, og vi er åbne for at skræddersy indholdet efter jeres specifikke behov og interesser.

Tid: —-
Pris: —– 
Kontakt: —— 

Bevægelsesaktivitet til Bevægelse for alle-workshop i fugleperspektiv.
Tre personer sidder med Tilpasningshulet til Bevægelse For Alle-workshop.
Arbejde med dialogkort til Bevægelse for alle-workshop.

Vil du have besøg af vores skolekonsulenter?

Tag fat i konsulenterne på skoleområdet, hvis du er interesseret i en workshop eller et oplæg om inklusion i folkeskolen.

Portrætbillede af Heidi Gabriel

Heidi Gabriel

Projektleder

23 98 13 14

Portrætbillede af Karla Borup Jonsen

Karla Borup Jonsen

Konsulent

60 18 65 85