Dialogmøde for arbejdsgivere: Fremtidens beskæftigelsesindsats for mennesker med handicap

arrangement
Se lokationer i tilmeldingsformular
Gratis Arbejdsgivere/virksomheder

Beskæftigelsesindsatsen står over for store forandringer. Regeringen har udmeldt, at jobcentrene skal lukkes, og at rollefordelingen på tværs af kommuner, A-kasser og andre aktører skal gentænkes. I den forbindelse har regeringen nedsat en ekspertgruppe, som i juni 2024 skal komme med anbefalinger om hvordan fremtidens beskæftigelsessystem, skal se ud.  

Vi vil i den forandringsproces sammen med Sammenslutningen af Unge med Handicap og Dansk Handicap Forbund i dette  efterår stille skarpt på arbejdsgivernes erfaringer, ønsker og behov til fremtidens beskæftigelsesindsats for mennesker med funktionsnedsættelser.

Vi afholder 5 dialogmøder rundt om i landet i november/december måned, hvor vi samler arbejdsgivere på tværs af geografi, brancher og størrelse for at stille skarpt på barrierer, potentialer og forandringsbehov i beskæftigelsessystemet.   

Alle arbejdsgivere er velkomne – uanset hvor mange erfaringer I måtte have med at ansætte medarbejdere med funktionsnedsættelser.

Hvordan foregår dialogmødet?   

Dialogmøderne varer godt 2 timer og afvikles i grupper med op til 12 deltagende virksomheder.  

Der vil blive stillet spørgsmål og diskuteret dilemmaer, som har til formål at afdække barrierer og forandringsbehov indenfor beskæftigelse af personer med funktionsnedsættelser. Spørgsmålene kommer både til at omhandle det offentlige beskæftigelsessystem og mødet med jobkandidater med funktionsnedsættelse.  

 Al den information, som du bidrager med, er fortrolig og anonym, og ingen nævnes ved navn i den endelige rapport uden forudgående gensidig aftale.   

 Alle bidragsydere får mulighed for at kommentere på den endelige rapport inden den offentliggøres.    

 Vil du vide mere om handicap og beskæftigelse? Læs mere på Videnscenter om Handicap og tilmeld dig VOHs nyhedsbrev her her.