play-icon

Vi arbejder med at skabe deltagelse for alle

Vi arbejder for inkluderende fællesskaber for alle. Vi afdækker viden om barrierer for deltagelse for mennesker med handicap og vi laver rådgivning om handicap og virksomme indsatser.

Læs mere Gå til vidensdatabase

Gå på opdagelse i vores vidensdatabase

I vores vidensdatabase finder du viden om barrierer for deltagelse og virksomme indsatser inden for skole, uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv.

Gå til vidensdatabase

Hør mere om vores vidensområder

Se og hør Videnscenter om handicaps konsulenter fortælle om, hvordan vi arbejder med at skabe deltagelse og inkluderende fællesskaber for alle på skole-, uddannelses-, beskæftigelses- og fritidsområdet.

Natur for alle

At have adgang til at være i naturen har en positiv effekt på sundhed, livskvalitet og socialt samvær. ”Natur for alle” arbejder for, at mennesker med handicap får bedre muligheder for at have et aktivt friluftsliv.

Læs mere

Bevægelse for alle

Projektet “Bevægelse for alle” har til hensigt at fremme alle børns oplevelse af bevægelsesglæde og inklusion i bevægelsesfællesskaber, så de får mod på og lyst til at bevæge sig hele livet.

Læs mere

Solsikkeprogrammet

Ikke alle handicap er synlige. Solsikkesnoren er en diskret måde at vise, at du har et usynligt handicap eller en skjult diagnose.

Læs mere om solsikkesnoren