Få viden, hjælp og sparring

Videnscenter om handicap arbejder for, at mennesker med funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet. Vi indsamler viden, udvikler praksis og rådgiver om tilpasset bevægelse, uddannelse, rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked.

Spørg os

Vil du vide mere om bevægelse, aktivt liv og deltagelse for mennesker med handicap? Så er du meget velkommen til at skrive til os her.

Vi jubler: Arbejdet med at fremme aktivt liv og deltagelse kan fortsætte!

Fredag d. 19.11.2021 blev det meldt ud, at Videnscenter om handicap indgår i den aftale om udmøntning af reserven, som regeringen og forligspartierne er blevet enige om.

Læs mere

Ny aktivitetsdatabase går i luften

I dag lancerer Videnscenter om handicap i forbindelse med projektet "Bevægelse for alle" den første version af en ny database med tilpassede aktiviteter. Læs mere her.

Læs mere

Videnscentrets arbejde er blevet evalueret

I 2019 fik vi satspulje-midler til at gennemføre en række indsatser til mennesker med handicap. Evalueringen viser positivt udbytte af Videnscentrets arbejde og at der er potentiale for udvikling.

Læs mere
Se vores nye aktivitetsdatabase aktiviteterforalle.dk her!