Temadag i Friluftslivsnetværket

arrangement
Brogaarden - Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart
24.08.2023 9.30-15.15 500 kr.

Hvordan får vi mennesker med større funktionsnedsættelser med ud i naturen?

En temadag særligt henvendt til dig, der arbejder på handicapområdet på et praktisk, ledelsesmæssigt eller et organisatorisk plan.

Du kan downloade programmet her og læse mere nedenfor:

Store dele af dagen vil foregå udendørs, så husk den gode påklædning.

Om formiddagen vil du møde oplæg om udvikling af Outdoor-kulturer på bo- og aktivitetstilbud i socialforvaltningen i Danmarks Outdoorhovedstad Silkeborg. I Silkeborg har de arbejdet med at styrke adgangen til naturen på bosteder. Heiko Buch-Illing fra Outdoor Institute præsenterer erfaringer fra 2-årigt kapacitetsopbyggende projekt med fokus på naturen som ressource for sundhedsindsatser. Du kan blive inspireret til at udvikle og kvalificere dine egne naturaktiviteter med målrettet involvering af både ledelse og fagpersonale og måske endda borgerne.

Om eftermiddagen skal du vælge mellem to spor:

Spor 1: Her skal vi arbejde med konkrete aktiviteter for mennesker på bo- og aktivitetstilbud. Sanne Jensen vil vise, guide og hjælpe jer gennem forskellige aktiviteter og hvordan vi kan tilpasse dem mennesker med særlige behov. Sanne har gennem mange år arbejdet med friluftsliv for mennesker med forskellige særlige behov og har stor erfaring med at se og formidle mulighederne i friluftsliv til bo- og aktivitetstilbud.

Spor 2: Her dykker vi ind i rammerne for oplevelser i naturen og fokuserer på grundene til at komme ud i naturen og hvad vi skal arbejde med hos ledere, medarbejdere og borgere for, at det kan lykkes. Søren Lytzau fra Landsbyen Sølund vil fortælle om sine erfaringer. Søren har gennem mange år arbejdet med at styrke mulighederne for, at mennesker på bo- og aktivitetstilbud kan opleve naturen: Hvad der skal til for, at medarbejdere bruger naturen aktivt sammen med målgruppen? Hvordan overvinder vi barrierer og udfordringer? Hvordan kommer samarbejder og samskabelse med foreninger, skoler osv. i spil? Workshoppen vil dreje sig om nøgleordene medejerskab, skabelsesproces, samarbejder og organisering.

Hele dagen vil vi forsøge at tage udgangspunkt i netop din målgruppe og hvem du arbejder med eller møder i din hverdag.

Tilmeldingsfrist d. 25. juli 2023

Ønsker du at betale via EAN nummer tilmeld dig til
kbj@videnomhandicap.dk med navn, institution, CVR og EAN nummer.
Ellers fortsæt nedenfor.