Workshop for mennesker med handicap: Fremtidens beskæftigelsesindsats for mennesker med handicap

arrangement
Se datoer og lokationer i tilmeldingsformular
Gratis Mennesker med handicap

Har du har et handicap, og har du været i berøring med et jobcenter eller en A-kasse indenfor de seneste 5 år? Så har vi brug for dig!

Beskæftigelsesindsatsen står over for store forandringer. Regeringen har udmeldt, at jobcentrene skal lukkes, og at rollefordelingen på tværs af kommuner, A-kasser og andre aktører skal gentænkes. I den forbindelse har regeringen nedsat en ekspertgruppe, som i juni 2024 skal komme med anbefalinger om hvordan fremtidens beskæftigelsessystem, skal se ud.  

Vi vil i den forandringsproces sammen med SUMH, DHF i dette  efterår stille skarpt på mennesker med handicaps erfaringer, ønsker og behov til fremtidens beskæftigelsesindsats.

Vi afholder 4 workshops rundt om i landet i november måned, hvor vi samler mennesker med handicap på tværs af alder, geografi og handicaptyper for at stille skarpt på barrierer, potentialer og forandringsbehov i beskæftigelsessystemet.   

Du kan deltage hvis du har et handicap, og har været ledig, og været i berøring med et jobcenter eller en A-kasse inden de seneste 5 år.  Udfyld formularen nedenfor, hvor du kan se datoer og lokationer og tilmelde dig.  (Bemærk, workshoppen d. 9. november er nu lukket for tilmelding, da vi har ramt loft ift. antal deltagere)

Hvordan foregår workshoppen?   

Workshoppen varer 3 timer og afvikles i grupper med 10-12 deltagere.  

Der vil blive stillet spørgsmål og diskuteret dilemmaer, som har til formål at afdække barrierer og forandringsbehov indenfor beskæftigelse af personer med funktionsnedsættelser. Spørgsmålene kommer både til at omhandle det offentlige beskæftigelsessystem, og mødet med arbejdsgivere.  

Som forberedelse får du ca. 14 dagen inden workshoppen tilsendt et kort spørgeskema.  

 Al den information, som du bidrager med i spørgeskema og ved workshoppen, er fortrolig og anonym, og ingen nævnes ved navn i den endelige rapport uden forudgående gensidig aftale.   

 Alle bidragsydere får mulighed for at kommentere på den endelige rapport inden den offentliggøres.    

 Transport-kompensation  

Du tilbydes refusion af offentlig transport til og fra workshoppen indenfor den region, som workshoppen afholdes i.  

 Vil du vide mere om handicap og beskæftigelse? Læs mere på Videnscenter om Handicap og tilmeld dig VOHs nyhedsbrev her her.