Specialpædagogik

Specialpædagogik er kundskab og erfaring om læring og udvikling for mennesker med funktionsnedsættelse. Området bygger på viden fra en lang række områder som pædagogik, psykologi, sociologi, neuropædagogik, undervisningslære, almen- og fagdidaktik, rehabiliteringsocialpædagogik m.m.

Specialpædagogik drejer sig om tilegnelse af viden, færdigheder og dannelse i et individuelt, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv. Der er et særligt fokus på både generelle og individuelle læringsmål, som fordrer valg af indhold og metode med udgangspunkt i den enkeltes behov, motivation, kompetencer og potentialer, og der er brug for en særlig pædagogisk tilgang til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning.

Specialpædagogik kan for barnet dreje sig om folkeskolens fagrække, herunder faget idræt, undervisning i handicapkompensation (f.eks. brug af hjælpemidler) samt den almene dannelse og udvikling af selvet; for den unge drejer det sig desuden om at erhverve sig kundskab, færdigheder og erfaring i at mestre eget hjem, beskæftigelse og en aktiv fritid: at gå fra barn til voksen.

For den voksne handler det ligeledes om at modtage undervisning i specifikke emner, der styrker den enkelte til et liv med livskvalitet, færdigheder, selvstændighed, kompensering for handicap og til at blive inkluderet i samfundet – et liv med sundhedsfremme.