Gruppearbejde i naturen

Natur og friluftsliv

Naturen er en vigtig ramme for deltagelse, oplevelser og sundhedsfremme. Det at opholde og bevæge sig udenfor har positive effekter på både krop og sjæl. Derfor er det vigtigt at tænke naturen ind i hverdags- og fritidsaktiviteter samt i rehabilitering, specialpædagogik og socialpædagogik, så alle kan få del i et aktivt friluftsliv.

Fakta om natur og friluftsliv

Menesker med handicap i naturen.

Projekt 'Natur for alle'

I 'Natur for alle' kortlægger og formidler Videnscenter om handicap tilgængelig natur i hele landet. 'Natur for alle' arbejder for, at mennesker med handicap får bedre muligheder for at have et aktivt friluftsliv.

Læs mere om projektet
Mennesker med og uden handicap på natursti.

Guide: Inspiration til tilgængelige naturoplevelser

Nu kan du finde tilgængelighedsinformation om ruter og faciliteter på www.udinaturen.dk. I denne guide har vi udvalgte en række af de naturoplevelser, som er formidlet i projekt 'Natur for alle'.

Find inspiration her

Litteratur om friluftsliv og handicap

Vi har samlet den mest relevante aktuelle litteratur om friluftsliv og mennesker med handicap.

Læs mere
Mennesker netværker.

Netværk om friluftsliv

Netværket er for alle, der har lyst til at videns-, erfarings- og idéudveksle om friluftsliv og naturoplevelser, og som ønsker at deltage i at udvikle nyt samt at informere og rådgive andre – alt sammen med fokus på mennesker med funktionsnedsættelse.

Læs mere om netværket
Billede til Med Vinden i Ryggen play-icon

Se inspirationsfilmen 'Vinden i ryggen'

En gruppe medlemmer fra friluftslivsnetværket har produceret en film om en 4-dages friluftslivstur for seks mennesker med hver deres funktionsnedsættelse. Det blev til en tur gennem varieret dansk natur - til fods, i kano, på cykel og i joller. Der er også produceret en synstolket version til blinde/svagsynede.

Tag kontakt

Tag kontakt til vores konsulenter og projektledere hvis du har spørgsmål, har brug for vejledning eller gerne vil samarbejde om et projekt.

Portrætbillede af Lærke Falstaff

Lærke Falstaff

Projektleder

92 82 50 94