Litteraturliste

Her har vi samlet aktuel litteratur om natur og friluftsliv for mennesker med handicap. Du kan altid henvende dig til os for mere viden om litteratur.

Inddragelse af naturen i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner: Med naturaktiviteter som en integreret del af indsatsen. Kortlægning og eksempler på god praksis

Niels Ejbye-Ernst, Poul Hjulmann Seidler og Vibe Sørensen, Københavns Universitet, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, 2018.

Rapporten er resultatet af en undersøgelse, som tager første skridt i retning af at etablere et nationalt overblik over indsatser, der har naturen som ramme for pædagogisk arbejde med børn og unge i udsatte positioner, f.eks. børn og unge med ADHD. Undersøgelsen giver desuden detaljeret viden om udvalgte eksempler.

Læs hele rapporten her
LÆS MERE

Skjoldungeklubben: en naturoplevelsesklub for børn med handicap og deres familier

Videnscenter om handicap, 2018.

Denne rapport formidler viden om naturoplevelsesklubben og pilotprojektet Skjoldungeklubben. Baggrunden og de første erfaringer med projektet beskrives i rapporten.

Læs mere og download rapporten
LÆS MERE

Rehabilitering ude: Nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen

Redigeret af Anette Bishoff, Anne-Merete Kissow, Jan Johansen m.fl. Videnscenter om handicap, Universitet i Sørøst-Norge, Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret, 2019.

Bogen kommer med konkrete eksempler på, hvordan naturen kan bruges til at understøtte det faglige aspekt af rehabiliteringsindsatser og ikke mindst bidrage til sociale fællesskaber.

Læs mere og bestil bogen
LÆS MERE

Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap. Arbejdsrapport fra et tværvidenskabeligt forskningsprojekt med fokus på design og brug af naturen.

Ulrika Stigsdotter, Marie C. Gramkow og Victoria Lygum et al., Københavns Universitet, Institut for geovidenskab og naturforvaltning, 2017.

Rapporten sammenfatter en undersøgelse af, hvad der forhindrer mennesker med bevægelseshandicap i at komme ud i naturen og få gavn af den. Rapporten viser bl.a., at mennesker med bevægelseshandicap bruger naturen mindre, selv om de bor meget tæt på den, og dermed risikerer at blive ufrivillige ’indemennesker’.

Læs rapporten her
LÆS MERE

Friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse - en antologi om rehabilitering, habilitering, specialpædagogik, socialpædagogik og fritid

Redigeret afTine Soulié og Bo Therkildsen, Handicapidrættens Videnscenter, 2011.

Antologien består af 16 artikler med både teoretiske og praktiske vinkler på friluftsliv for mennesker med forskellige typer af funktionsnedsættelser. Forfatterne til bogen er forskere og praktikere med et indgående kendskab til friluftsliv på hver deres specialiserede områder.

Læs mere og bestil bogen
LÆS MERE

Tag kontakt

Tag kontakt til vores konsulenter og projektledere hvis du har spørgsmål, har brug for vejledning eller gerne vil samarbejde om et projekt