Kan corona skabe nye muligheder for mennesker med handicap på arbejdsmarkedet?

TEMAARTIKEL

Videnscenter om handicap tog i maj 2021 sammen med Det Centrale Handicapråd initiativ til et online seminar der samlede knap 100 repræsentanter fra virksomheder, jobcentre, handicaporganisationer, faglige organisationer m.fl. i forsøget på at formulere perspektiver og svar på ovenstående spørgsmål.

Ved seminaret “Kan corona skabe nye muligheder for mennesker med handicap på arbejdsmarkedet?” var der oplæg fra professor Thomas Bredgaard og HR-direktør i TDC Group samt breakout- og fællesdrøftelser omkring de spottede potentialer. Vi vil her præsentere de mest fremtrædende potentialer og opmærksomhedspunkter, som blev bragt frem ved seminaret.

Digitalisering og hjemmearbejde indeholder potentiale for mennesker med handicap

Der var ved seminaret en grundlæggende og bred enighed om, at Corona-krisens indvirkning på arbejdsmarkedet med markant udbredelse af hjemmearbejde og digitalisering af arbejdsgangene i samfundet indeholder væsentlige potentialer for mennesker med handicap.De ændringer vi ser ift. øget hjemmearbejde og tilrettelæggelse af ansættelser og opgaver på nye måder er ikke en midlertidig tilpasning.

Potentialerne har forskellige afsæt for forskellige handicaptyper og inkluderer både mennesker med fx bevægelseshandicap, psykiske og kognitive handicap. Ligeledes blev der fremhævet eksempler på, hvordan corona som ’disruption’ har været med til at synliggøre potentialer i beskæftigelsesindsatsen.

“Corona er et gigantisk arbejdsplads-eksperiment, og en revolution, hvor der ikke er nogen vej tilbage”

– Gry Egstrup, TDC Group

Deltagerne på seminaret pegede dog også på, at hjemmearbejde og digitalisering af arbejdsfællesskaberne ikke kan stå alene. Uanset om det drejer sig hjemmearbejde eller arbejde fra virksomhedens kontorer, så mangler der fortsat viden om kompenserende ordninger og de kompetencer og ressourcer, som mennesker med handicap kan bidrage med på arbejdsmarkedet.