Skjoldungeklubben - Hippocamper kørestol, to drenge og Tine Solië

Potræt af Mikkel

Skolen fungerer som et vigtigt socialt mødested og er dermed en vigtig ramme for inklusion. Ikke mindst deltagelse i idræt, leg og bevægelsesaktiviteter har stor betydning for, om eleverne trives, og om de føler sig inkluderede i fællesskabet – om de føler sig som nogen, der hører til. For det er her, med kroppen og sanserne i spil, at mange børn oplever de sociale relationer allerstærkest.

Læs mere
Portrætbillede af Pernille Weiss

Portræt af Kim

Skolen fungerer som et vigtigt socialt mødested og er dermed en vigtig ramme for inklusion.

Læs mere
Portrætbillede af Rasmus Duus

Portræt af Kim

Skolen fungerer som et vigtigt socialt mødested og er dermed en vigtig ramme for inklusion.

Læs mere