ADHD på arbejde – Brugererfaringer fra voksenlivet med ADHD

Videnscenter om handicap har udgivet ny rapport, der giver stemme til mennesker med ADHD, som oplever store udfordringer i forhold til trivsel og tilknytning til arbejdsmarkedet. Rapporten er et resultat af en intensiv og grundig vidensudvikling i samarbejde med 25 voksne med ADHD i løbet af 2022.

Mennesker med ADHD er en udsat gruppe på det danske arbejdsmarked med høj ledighed og hyppige jobskifter. Da der mangler systematisk, kvalitativ viden om gruppens egne perspektiver på udfordringerne og løsninger, iværksatte Videnscenter om handicap i foråret 2022 et forløb med indsamling af erfaringer fra dem, det handler om, og hvis stemme ofte ikke høres.

Bliv klogere på voksne med ADHD

Læs mere om gruppens perspektiver på udfordringer og potentialer knyttet til arbejdslivet for mennesker med ADHD.

Download rapporten her

I forløbet har 25 voksne med ADHD og deres erfaringer været omdrejningspunkt for udvikling af viden om hæmmende og fremmende faktorer for et godt arbejdsliv. Deltagerne, eller ’erfaringseksperterne’, har arbejdet i et workshopforløb med fokus på fortællinger og analyse. På baggrund af workshopforløbet har erfaringseksperterne sammen med Videnscenter om handicap gennemført online dialogmøder med en række relevante praksisaktører herunder jobcentermedarbejdere, virksomheder, sundhedsprofessionelle, fagforeninger mv.

Portrætbillede af Christina Kronborg

Christina er med i nyt ADHD-projekt: ”Jeg håber mine erfaringer kan hjælpe andre”

Læs historien om en af deltagerne

Resultaterne fra undersøgelsen peger på tre hovedudfordringer, som erfaringseksperterne oplever, og som er blevet udforsket og kvalificeret i dialogen med praksisaktører. De peger både på forløbet frem mod mødet med arbejdsmarkedet i uddannelsessystemet, behovet for støtte og vejledning samt behovet for at blive mødt og forstået af både kollegaer og ikke mindst ledere.

Hovedudfordringer

  • Uddannelsessystemet
    For mange er uddannelsessystemet starten på en nedadgående spiral, men opsøgende kontakt og dialog om trivsel og mental sundhed samt konkrete støttemuligheder kan være med til at gøre en forskel.
  • Støtte til et bæredygtigt arbejdsliv
    De voksne med ADHD har behov for støtte fra jobcenter og social- og sundhedsvæsen, men de peger på en uhensigtsmæssig struktur og kultur. Der findes dog både formelle og uformelle netværk, som dækker en del af deres behov.
  • Ledelse og relationer i arbejdsfællesskabet
    Som medarbejder med ADHD, kan lederens tilgang have afgørende betydning for ens arbejdsliv. Det er vigtigt at finde en god balance mellem struktur, aftaler og selvbestemmelse, mens man bør opfordre til en fordomsfri kultur blandt kollegaer, der kan være en stor støtte i hverdagen.

Videnscenter om handicap arbejder på forskellige måder videre med disse hovedudfordringer ind i vores samarbejde og dialog med fx virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner.

Vil du vide mere?

Portrætbillede af Rasmus Duus

Rasmus Duus

Udviklingsleder og konsulent

51 86 82 00